Welsh Politics


Dryswch yng Nghymru Fydd?

Posted on 14 February 2017 by Aled Hughes

Aled Morgan Hughes sy’n ymateb i argymhellion diweddar gan Lywodraeth Cymru ar ddiwygio etholiadau cyngor sir… Dros yr ugain mlynedd ddiwethaf, gyda thwf pwerau a chynrychiolaeth, does fawr amheuaeth i fap etholiadol Cymru ddod yn fwyfwy cymhleth. Dychmygwch, er enghraifft, neidio mewn car a gyrru o Gaernarfon i Aberystwyth. Gwibio heibio’r chwedlonol Madiha Tandoori; foot
Read more


Political Knowledge in Wales

Posted on 7 February 2017 by Jac Larner

The issue of measuring the political knowledge of voters is one that can be traced to the origins of modern political science. Without the ability to measure public opinion on a large scale, academics of the past worried that the electorate were apathetic and uninformed about government. Although modern public opinion measurement has improved at
Read more


Croeso!

Posted on 18 September 2016 by Jac Larner

Welcome to Thinking Wales. This blog is to showcase current research, comments and analysis on Welsh politics and policy from postgraduate researchers at the Wales Governance Centre. The Centre and Cardiff University have a thriving community of postgraduate researchers who each have something unique to say on Welsh politics and policy. We want to give
Read more