Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.
Aled Hughes

Aled Hughes


Latest posts

Dryswch yng Nghymru Fydd?

Dryswch yng Nghymru Fydd?

Posted on 14 February 2017 by Aled Hughes

Aled Morgan Hughes sy’n ymateb i argymhellion diweddar gan Lywodraeth Cymru ar ddiwygio etholiadau cyngor sir… Dros yr ugain mlynedd ddiwethaf, gyda thwf pwerau a chynrychiolaeth, does fawr amheuaeth i […]

‘Video Killed the Radio Star?’ Devolution, Leaders & PPBs

‘Video Killed the Radio Star?’ Devolution, Leaders & PPBs

Posted on 16 October 2016 by Aled Hughes

With Party Political Broadcasts celebrating their 65th year on our screens this week, Aled Morgan Hughes takes a look at their history and contemporary role in devolved Wales and Scotland… […]

Snap, Crackle, Pop? May a’r Cwestiwn o Etholiad Brys

Snap, Crackle, Pop? May a’r Cwestiwn o Etholiad Brys

Posted on 27 September 2016 by Aled Hughes

Gyda Chynhadledd Hydref y Ceidwadwyr yn cael ei gynnal yn Birmingham wythnos nesaf, Aled Morgan Hughes sy’n ystyried Theresa May a’r cwestiwn o etholiad cyffredinol brys… “I’ve got the power!” […]