Skip to main content
Aled Hughes

Aled Hughes


Latest posts

Dryswch yng Nghymru Fydd?

Dryswch yng Nghymru Fydd?

Posted on 14 February 2017 by Aled Hughes

Aled Morgan Hughes sy’n ymateb i argymhellion diweddar gan Lywodraeth Cymru ar ddiwygio etholiadau cyngor sir… Dros yr ugain mlynedd ddiwethaf, gyda thwf pwerau a chynrychiolaeth, does fawr amheuaeth i […]

‘Video Killed the Radio Star?’ Devolution, Leaders & PPBs

‘Video Killed the Radio Star?’ Devolution, Leaders & PPBs

Posted on 16 October 2016 by Aled Hughes

With Party Political Broadcasts celebrating their 65th year on our screens this week, Aled Morgan Hughes takes a look at their history and contemporary role in devolved Wales and Scotland… […]

Snap, Crackle, Pop? May a’r Cwestiwn o Etholiad Brys

Snap, Crackle, Pop? May a’r Cwestiwn o Etholiad Brys

Posted on 27 September 2016 by Aled Hughes

Gyda Chynhadledd Hydref y Ceidwadwyr yn cael ei gynnal yn Birmingham wythnos nesaf, Aled Morgan Hughes sy’n ystyried Theresa May a’r cwestiwn o etholiad cyffredinol brys… “I’ve got the power!” […]