Skip to main content

Digidol

Diogelu preifatrwydd yn oes deallusrwydd artiffisial (AI): Archwilio potensial modelau iaith mawr mewn llwythi gwaith sy’n ymdrin â data sensitif

Diogelu preifatrwydd yn oes deallusrwydd artiffisial (AI): Archwilio potensial modelau iaith mawr mewn llwythi gwaith sy’n ymdrin â data sensitif

Postiwyd ar 12 Mawrth 2024 gan Home of Innovation Blog

Mae ein tirwedd ddigidol yn esblygu’n gyflym, ac ni fu diogelu ein data personol erioed mor bwysig. Yn y blog hwn, mae Dr Will Webberley, Cyfarwyddwr a Phrif Swyddog Technoleg, […]

Ailddychmygu stocrestri

Ailddychmygu stocrestri

Postiwyd ar 24 Gorffennaf 2023 gan Heath Jeffries

Yn ystod y degawd diwethaf, mae arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd wedi bod yn defnyddio eu gwybodaeth i helpu cwmnïau logisteg i leihau costau, lleihau gwastraff a chyflwyno manteision i gwsmeriaid. […]

Mynd i’r afael â heriau yfory

Mynd i’r afael â heriau yfory

Postiwyd ar 27 Mawrth 2023 gan Heath Jeffries

Sut mae cymdeithas yn datrys ei phroblemau ‘drwg’? Gall llywodraethau sydd dan bwysau fod yn amharod i weithredu. Gall busnesau fod heb gymhelliant, a gall cenhadaeth elusennau ac arianwyr gyfyngu […]

Dathlu Rhagoriaeth ym maes Seiberddiogelwch Dynol Ganolog

Dathlu Rhagoriaeth ym maes Seiberddiogelwch Dynol Ganolog

Postiwyd ar 8 Rhagfyr 2022 gan Heath Jeffries

  Mae Canolfan Airbus ar gyfer Rhagoriaeth Seiberddiogelwch Dynol Ganolog, ym Mhrifysgol Caerdydd yn gydweithrediad aml-haen dan arweiniad Airbus a  Phrifysgol Caerdydd. Wedi'i sefydlu ar ffurf cynghrair strategol i ddatrys […]