Skip to main content

Uncategorized @cy

Catalydd arloesi ym maes seiberddiogelwch

Catalydd arloesi ym maes seiberddiogelwch

Postiwyd ar 7 Mehefin 2022 gan Peter Rawlinson

Bydd Hwb Arloesedd Seiber newydd, y mae’r cynnig i’w sefydlu wedi bod yn cael ei ddatblygu ers 2019, yn ysgogi trawsnewidiadau a thwf yn niwydiant seiberddiogelwch Cymru. Fel yr eglura’r […]

Taclo clefydau gyda gwyddoniaeth arwynebau

Taclo clefydau gyda gwyddoniaeth arwynebau

Postiwyd ar 18 Hydref 2021 gan Peter Rawlinson

Gwyddoniaeth arwynebau yw'r astudiaeth o sut mae haenau o atomau'n rhyngweithio ar wyneb deunyddiau. Yn ddiweddar, dyfarnwyd cyllid i arbenigwyr o Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) a fydd yn eu galluogi […]

Economaidd yng Nghymru.

Postiwyd ar 7 Mehefin 2021 gan Peter Rawlinson

Siaradodd yr Athro Karen Holford, Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Caerdydd, â Business News Wales am y weledigaeth ar gyfer Cardiff Innovations@sbarc. Mae Prifysgol Caerdydd wedi creu diwylliant arloesi ffyniannus sy'n […]

Pentwr o arloesedd 

Pentwr o arloesedd 

Postiwyd ar 8 Mawrth 2021 gan Peter Rawlinson

Mae Campws Arloesedd Caerdydd wedi cyrraedd carreg filltir arall gyda gosodiad y cyrn alwminiwm ar do'r Adeilad Cyfleustodau Canolog (CUB).  Yn rhan o'r Ganolfan Ymchwil Drosiadol (TRH), mae’r adeilad yn cynnwys ystafelloedd planhigion fydd yn llywio arloesedd ar […]

Eich cefnogi i dyfu ac uwchraddio eich busnes

Eich cefnogi i dyfu ac uwchraddio eich busnes

Postiwyd ar 15 Chwefror 2021 gan Peter Rawlinson

Bydd Covid-19 a Brexit yn cael effaith hirdymor ar yr economi. Rhaid i fusnesau bach a chanolig ddod o hyd i ffyrdd newydd o oroesi. Fodd bynnag, lle bynnag y […]

Sefydliad Catalysis Caerdydd – Gweledigaeth ar gyfer Twf Glân

Sefydliad Catalysis Caerdydd – Gweledigaeth ar gyfer Twf Glân

Postiwyd ar 21 Ionawr 2020 gan Heath Jeffries

"Drwy gydol 2019, amlygodd digwyddiadau hinsoddol byd-eang - o danau gwylltiroedd Awstralia i ddiwrnod oeraf Delhi ers dros ganrif - ein ffocws ar ynni adnewyddadwy ac ynni glân. Fel Cyfarwyddwr […]

Ein diogelu ni: syniadau, Endeavr ac arloesedd ym maes seiberddiogelwch y DU

Ein diogelu ni: syniadau, Endeavr ac arloesedd ym maes seiberddiogelwch y DU

Postiwyd ar 13 Tachwedd 2019 gan Heath Jeffries

Gofynnwch i bobl yn y stryd am seiberddiogelwch, a bydd eu eu hatebion yn amrywio’n sylweddol. Tra bod rhai’n wybodus o ran technoleg, mae rhai eraill wedi’u drysu. Mae arolwg […]