Skip to main content

Uncategorized @cy

Pentwr o arloesedd 

8 Mawrth 2021

Mae Campws Arloesedd Caerdydd wedi cyrraedd carreg filltir arall gyda gosodiad y cyrn alwminiwm ar do’r Adeilad Cyfleustodau Canolog (CUB). 

Yn rhan o’r Ganolfan Ymchwil Drosiadol (TRH), mae’r adeilad yn cynnwys ystafelloedd planhigion fydd yn llywio arloesedd ar draws labordai y tu mewn i’r adeilad. 

Bydd y Ganolfan yn gartref i ddwy ganolfan ar gyfer gwyddoniaeth sy’n arwain y byd – y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a Sefydliad Catalysis Caerdydd. Mae labordai y tu mewn i’r adeilad yn cael eu gosod ar hyn o bryd.  

Cwblhawyd strwythur y Ganolfan yn 2020 ac mae’n cynnwys uned microsgopeg gyfagos hefyd a gaiff ei defnyddio gan y ddau sefydliad, ysgolion Prifysgol Caerdydd a chydweithredwyr diwydiant. Mae slab jac wedi’i osod – rhan o ddyluniad chwyldroadol ‘llawr newidiol’ fydd yn amsugno unrhyw ddirgryniad a allai amharu ar gywirdeb microsgopig.   

Y drws nesaf, bydd Ystafell Lân – lle mae lloriau newydd gael eu gosod – yn partneru â CSconnected a phartneriaid eraill yn y diwydiant i ddatblygu sglodion lled-ddargludyddion y dyfodol i’w defnyddio mewn cerbydau trydan, DA, a rhaglenni 5G. 

Ar draws y Campws, mae labordai yn cael eu gosod yn yr adeilad sbarc | spark. Disgwylir i gartref SPARC yn y dyfodol – y Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol – agor yr hydref hwn. 

Ar hyn o bryd mae cladin a gwydrau drysau yn cael eu hychwanegu at y Gofod Digwyddiad ar flaen sbarc, ac mae goleuadau to ar fin cael eu gosod. Mae labordai yn cael eu gosod y tu mewn i sbarc, lle bydd ymchwilwyr a chydweithredwyr gwyddorau cymdeithasol yn gallu profi a threialu atebion i broblemau cymdeithasol.  

Mae draenio a gwasanaethau bellach yn cael eu gosod o amgylch y safle, ac mae disgwyl i gam cyntaf y gwaith tirlunio ddechrau ym mis Mawrth.  

Disgwylir i’r Campws yn ei gyfanrwydd gael ei agor yn ffurfiol yn 2022.