Day: Gorffennaf 12, 2021

RemakerSpace yn arwain y chwyldro gwyrdd

Posted on 12 Gorffennaf 2021 by Peter Rawlinson

Bydd canolfan newydd wedi ymrwymo i drwsio, ailddefnyddio ac ailgylchu yn symud i’w gartref yn sbarc | spark, #CartrefArloesedd newydd Prifysgol Caerdydd. RemakerSpace yw canolfan academia/diwydiant nid er elw cyntaf Cymru, sy’n canolbwyntio ar yr economi gylchol, ail-weithgynhyrchu a defnyddio deunyddiau cynaliadwy. Yn fenter ymgysylltiad cymunedol a busnes, mae RemakerSpace wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Read more