Day: Mehefin 28, 2021

Sut bydd adeilad sbarc | spark Prifysgol Caerdydd yn meithrin adferiad ôl-bandemig

Posted on 28 Mehefin 2021 by Peter Rawlinson

Mae adeilad sbarc newydd Prifysgol Caerdydd yn agor y gaeaf hwn sydd i ddod. Ei nod yw datblygu cydweithrediadau, busnesau, cwmnïau deillio, busnesau newydd a mentrau cymdeithasol, gan ddod â chynhwysion hanfodol ynghyd i hybu menter yng Nghaerdydd a’r Brifddinas-Ranbarth ehangach ar ôl COVID-19. Yn cynnwys 17,500 troedfedd sgwâr trawiadol o ofod pwrpasol ar draws
Read more