Skip to main content

#educationalresearch

Sut ddylem ni addysgu Cymraeg mewn ysgolion?

Posted on 1 May 2020 by Kevin Smith

Mae hwn yn "gofnod gwestai" arbennig gan fy ffrind da a chydweithiwr, Dr Mirain Rhys, darlithydd mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Yn y cofnod hwn, mae'n trafod ymchwil y […]

How Should We Teach Welsh in School?

Posted on 1 May 2020 by Kevin Smith

This is a special "guest post" from my good friend and colleague Dr Mirain Rhys, a lecturer in Psychology at Cardiff Metropolitan University. In this post, she discusses research she […]

800 Words or less…

Posted on 18 June 2019 by Kevin Smith

This blog consists of concise posts on various aspects of educational research, pedagogy, and curriculum.