Skip to main content

February 2020

Ein gweddnewidiad economi gylchol

Ein gweddnewidiad economi gylchol

Posted on 27 February 2020 by Carolyn Strong

Yn ystod haf 2019, aeth Dr Carolyn Strong a Phwyllgor Strategaeth Ystadau Ysgol Busnes Caerdydd, ati i gynnal prosiect ailwampio tra wahanol. Roeddent am roi bywyd o’r newydd i'n swyddfeydd, […]

Fy lleoliad gwaith yn Delio

Fy lleoliad gwaith yn Delio

Posted on 21 February 2020 by Samuel Fisher

Ar ôl ennill gradd gyntaf ym mlwyddyn gyntaf ei radd, roedd modd i Sam Fisher wneud cais am leoliad gwaith integredig. Ar ôl ffurfioldeb heriol ceisiadau cynllunio, ysgrifennu CV a […]