Month: Gorffennaf 2019

CARTEN 100 ar nextbike

Posted on 31 Gorffennaf 2019 by Jonathan Rees

Yn ein postiad diweddaraf, gwnaethom sgwrsio â’r myfyriwr PhD, Ieuan Davies, a deithiodd ar gefn beic nextbike am fwy na 100 milltir i Ddinbych-y-pysgod i godi arian am yr elusen i bobl ddigartref, Llamau fel rhan o CARTEN 100 ar 1 Gorffennaf 2019. JR: Felly Ieuan, llongyfarchiadau ar gyflawniad gwych. Mae’r hyn rydych chi wedi’i
Read more


Gweithwyr llawrydd creadigol: nid mater chwerthin

Posted on 16 Gorffennaf 2019 by Lorna Prichard

Yn ein cyhoeddiad diweddaraf, Lorna Prichard, y digrifwr a’r cyn-newyddiadurwr, sy’n siarad am fanteision ac anfanteision gwaith llawrydd creadigol yn dilyn digwyddiad diweddar a gynhaliwyd gan Dîm Addysg Weithredol Ysgol Busnes Caerdydd a Chaerdydd Creadigol yng nghlwb Glee, Caerdydd. Yn ddiweddar, roedd yn bleser gen i gael fy ngwahodd i wneud set yng nghlwb Glee
Read more