Skip to main content

31 January 2019

Pam mae chwaraeon yn cyfrif

Pam mae chwaraeon yn cyfrif

Posted on 31 January 2019 by Professor Laura McAllister

Yn gyn-chwaraewr pêl-droed rhyngwladol ac yn gapten tîm cenedlaethol Cymru, roedd yr Athro McAllister yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru rhwng 2010-16. Yn ein blog diweddaraf, mae’r Athro Laura McAllister yn esbonio […]

Undebaeth lafur a’r gyffredinoliaeth ddiriaethol

Undebaeth lafur a’r gyffredinoliaeth ddiriaethol

Posted on 31 January 2019 by Jonathan Preminger

Mae undebau llafur yn cyfuno cyffredinoliaeth ddiriaethol gyda chamau gweithredu ar y cyd a galluedd unigol. Yn ein blog diweddaraf, mae Dr Jonathan Preminger yn amlinellu sut y gallwn (ail-) […]