Responding to Second-hand Challenges – & final ‘How to’ workshop

Join us for an event to connect, reflect, network and build ideas on ‘how to’ move forward with some of challenges we have been exploring in second-hand economies: waste and reuse, repair, labour, and community welfare in second-hand.

Responding to Second-hand Challenges – & final ‘How to’ workshop

When: Friday 17th June 2022 1-5pm

Where: Hybrid – online & at The Sustainable Studio, Cardiff

 


This event will be hybrid, online and at The Sustainable Studio in Cardiff, with refreshments and time for networking.

The aims for the day are:

  1. to build connections and conversations with other people working on second-hand issues;
  2. to reflect on and build on ideas around our Second-hand Challenges workshop series on waste and reuse, repair, labour, and community welfare in second-hand;
  3. to do some workshops together on ‘how to’ make change in second-hand education, policy, resourcing, and community groups… among others
  4. to plot and plan what might be next for second-hand research & practitioner networks

Funded by the ESRC-IAA and the School of Journalism, Media and Culture at Cardiff University.

We hope you can join us!

 

Ymateb i’r Heriau i Ddiwylliannau Ail-law – Gweithdy ‘Sut i’ olaf

Dydd Gwener, 17 Mehefin 2022 rhwng 1pm a 5pm
Digwyddiad hybrid – ar-lein ac yn Y Stiwdio Gynaliadwy, Caerdydd
Yn rhad ac am ddim

Ymunwch ag ymchwilwyr ac ymarferwyr er mwyn ystyried yr heriau i ddiwylliannau ail-law, ymgysylltu â nhw a chynllunio o’u cwmpas drwy gymryd rhan mewn gweithdai ‘Sut i’.

Gwybodaeth am y digwyddiad hwn:

Bydd y gweithdy olaf yn un hybrid – ar-lein ac yn Y Stiwdio Gynaliadwy yng Nghaerdydd. Bydd lluniaeth ac amser i rwydweithio.

Nodau’r diwrnod yw:

1) meithrin cysylltiadau a chael sgyrsiau gyda phobl eraill sy’n gweithio ym maes ail-law;

2) ystyried syniadau o’r gyfres o weithdai ‘Ymateb i Heriau i Ddiwylliannau Ail-law’ ar wastraff ac ail-ddefnyddio, atgyweirio, llafur a lles cymunedol, gan gynnwys adeiladu ar y syniadau hynny;

3) cymryd rhan mewn gweithdai gyda’n gilydd ar ‘sut i’ sicrhau newid ym meysydd addysg, polisi ac adnoddau ac mewn grwpiau cymunedol … ond nid y rhain yn unig;

4) cynllunio’r hyn a allai ddod nesaf i rwydweithiau ymarfer ac ymchwil ail-law!

Mae’r gweithdy wedi’i ariannu drwy’r Cyfrif Cyflymu Effaith gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol ac Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd.

Gobeithio y gallwch ymuno â ni!