Skip to main content
Emma Williams

Emma Williams


Postiadau blog diweddaraf

Cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl

Cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl

Postiwyd ar 13 Rhagfyr 2017 gan Emma Williams

Yn ddi-os, mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd y mae’r gymdeithas ac unigolion yn cyfathrebu a rhannu gwybodaeth. Bellach, mae’n rhan annatod o fywydau llawer o bobl, yn enwedig […]