Skip to main content

Cymraeg

Ieithoedd i bawb – Cyfleoedd i bawb

21 October 2016

Hello pawb! Mae’n anodd credu fod mae wythnos y glas wedi bod a pasio ag rydan yn agoshau at fod yn hanner ffordd drwy y tymor! Mae yna llawer o bethau cyffrous wedi fod yn ddigwydd yn y brifysgol y flwyddyn hon hyd yn hyn. Yr wythnos sydd newydd pasio oedd ‘mind your head week’ wythnos gyda gewithgareaddeau oedd yn annelu i gwella ymwyddyddiaeth am dan afiechydion meddyliol ymlith myfywrwyr. Mae hyn yn rhywbeth sydd yn eiffeithio llawer iawn o myfywrwyr ag fellu maen dda i gweld bod yr undeb myfywrwyr a’r brifysgol yn ehanach yn sicrhau fod ymwybyddiaeth yn gwellau ac fod myfywrwyr yn gwybod pwy i droi at os mae nhw efo efo problemau. Mae hyn ond yn enghraifft bychain o’r fath o beth sydd yn mynd ymlaen yn y broifysgol ac sydd yn bosib cymeryd rhan mewn! Fellu, prif focws o’r darn yma yw’r cyfleoedd mae’r brifysgol yn gallu gynnig i chi. Prif pwynt fi wythnos yma yw cyfle arall mae’r bifysgol yn gynnig yw myfywrwyr.

Ar ol gwario yr haf yn gwirfoddoli yn ddysgu Cymraeg yn yr waldfa cefais y cyfle i ddysgu rhywfaint o Sbaeneg. Oherwydd hynny roedd angen i fi dechrau trio siarad ychdig o sbaeneg am y tro gyntaf yn fy mywyd i. Roedd hyn yn ychydog o sialens yn yr Ariannyn i hogyn o Gaernarfon oedd byth wedi cael gwers sbaeneg cyn penderfynnu mynd i Patagonia! Ond roedd yn bleser i siarad ag wensi llwyddo I dysgu ryw faint o eirfa yn enwedig. Roeddwn yn hoffi meddwl roeddwn yn deallt mwy nag roeddwn yn gallu siarad. Ond un fantais enfawr o fod yn fyfyriwr is raddegig ym mhrifysgol Caerdydd yw mae yna cynllun o’r enw Ieithoedd i bawb (Languages for All).

Mae hyn yn rhaglen mae’r brifysgol yn rhedeg yn rhad ac yn ddim i myfyrwyr israddedig ag ol raddedig sydd yn galluogi nhw i astudio nifer o ieithoedd gyda nifer o safonau gwahanol. Mae hyn yn cynllun ardderchog ac eithaf unigryw at brifysgol Caerdydd. Cefais i byth y cyfle i astudoi Sbaeneg yn Ysgol ond roeddwn wastad wedi bod efo diddordeb yn astudio fo. Er cefais y cyfle is astudio Ffrangeg ag Alameneg yn ysgol mae yna dewis enhang o ieithoedd allith chi ddewis i astudio. Mae’n bosib astudio Maen bosib astudio Arabaidd, Ffrangeg, A;maeneg, Eidaleg, Siapeniaeg, Chinese, Rwsieg ag Sbaenehg ag Cymraeg! Mae hyn hefyd yn dda i myfyrwyr sydd yn cynllunio gwario bwlyddyn yn dramor fel rhan o cwrs nhw. Os ydach chi yn astudio meddygaeth fel fi mae yna cyfnod dewisiol yn yr pumed blwyddyn hefyd. Mae hyn yn gyfle i mynd i weld syd mae meddygaeth yn gweithio mewn unrhyw rhan o’r byd. Ar y funud faswn yn hoffi gwenud y placement yn ‘Costa Rica’ ag wedyn gorffen y cyfnod gyda cwpl o wythnosau yn drafeilio drwy Mexico ag California

I gwneud hyn yn llwyddianus fydd rhaid iddy fi gwella Sbaeneg fi yn sylweddol ond dwi wedi dechrau rwan oleiaf! Mae’r ffaith maer cwrs yma yn gael ei gynnig am ddim yn gwellaint eithaf newydd ag fellu maen dda i weld bod y Brifysgol yn ceisio gwellau adnoddau sydd ar gael i myfyrwyr hefyd.


Cymraeg

Ieithoedd i bawb – Cyfleoedd i bawb

21 October 2016

Hello pawb! Mae’n anodd credu fod mae wythnos y glas wedi bod a pasio ag rydan yn agoshau at fod yn hanner ffordd drwy y tymor! Mae yna llawer o bethau cyffrous wedi fod yn ddigwydd yn y brifysgol y flwyddyn hon hyd yn hyn. Yr wythnos sydd newydd pasio oedd ‘mind your head week’ wythnos gyda gewithgareaddeau oedd yn annelu i gwella ymwyddyddiaeth am dan afiechydion meddyliol ymlith myfywrwyr. Mae hyn yn rhywbeth sydd yn eiffeithio llawer iawn o myfywrwyr ag fellu maen dda i gweld bod yr undeb myfywrwyr a’r brifysgol yn ehanach yn sicrhau fod ymwybyddiaeth yn gwellau ac fod myfywrwyr yn gwybod pwy i droi at os mae nhw efo efo problemau. Mae hyn ond yn enghraifft bychain o’r fath o beth sydd yn mynd ymlaen yn y broifysgol ac sydd yn bosib cymeryd rhan mewn! Fellu, prif focws o’r darn yma yw’r cyfleoedd mae’r brifysgol yn gallu gynnig i chi. Prif pwynt fi wythnos yma yw cyfle arall mae’r bifysgol yn gynnig yw myfywrwyr.

Ar ol gwario yr haf yn gwirfoddoli yn ddysgu Cymraeg yn yr waldfa cefais y cyfle i ddysgu rhywfaint o Sbaeneg. Oherwydd hynny roedd angen i fi dechrau trio siarad ychdig o sbaeneg am y tro gyntaf yn fy mywyd i. Roedd hyn yn ychydog o sialens yn yr Ariannyn i hogyn o Gaernarfon oedd byth wedi cael gwers sbaeneg cyn penderfynnu mynd i Patagonia! Ond roedd yn bleser i siarad ag wensi llwyddo I dysgu ryw faint o eirfa yn enwedig. Roeddwn yn hoffi meddwl roeddwn yn deallt mwy nag roeddwn yn gallu siarad. Ond un fantais enfawr o fod yn fyfyriwr is raddegig ym mhrifysgol Caerdydd yw mae yna cynllun o’r enw Ieithoedd i bawb (Languages for All).

Mae hyn yn rhaglen mae’r brifysgol yn rhedeg yn rhad ac yn ddim i myfyrwyr israddedig ag ol raddedig sydd yn galluogi nhw i astudio nifer o ieithoedd gyda nifer o safonau gwahanol. Mae hyn yn cynllun ardderchog ac eithaf unigryw at brifysgol Caerdydd. Cefais i byth y cyfle i astudoi Sbaeneg yn Ysgol ond roeddwn wastad wedi bod efo diddordeb yn astudio fo. Er cefais y cyfle is astudio Ffrangeg ag Alameneg yn ysgol mae yna dewis enhang o ieithoedd allith chi ddewis i astudio. Mae’n bosib astudio Maen bosib astudio Arabaidd, Ffrangeg, A;maeneg, Eidaleg, Siapeniaeg, Chinese, Rwsieg ag Sbaenehg ag Cymraeg! Mae hyn hefyd yn dda i myfyrwyr sydd yn cynllunio gwario bwlyddyn yn dramor fel rhan o cwrs nhw. Os ydach chi yn astudio meddygaeth fel fi mae yna cyfnod dewisiol yn yr pumed blwyddyn hefyd. Mae hyn yn gyfle i mynd i weld syd mae meddygaeth yn gweithio mewn unrhyw rhan o’r byd. Ar y funud faswn yn hoffi gwenud y placement yn ‘Costa Rica’ ag wedyn gorffen y cyfnod gyda cwpl o wythnosau yn drafeilio drwy Mexico ag California

I gwneud hyn yn llwyddianus fydd rhaid iddy fi gwella Sbaeneg fi yn sylweddol ond dwi wedi dechrau rwan oleiaf! Mae’r ffaith maer cwrs yma yn gael ei gynnig am ddim yn gwellaint eithaf newydd ag fellu maen dda i weld bod y Brifysgol yn ceisio gwellau adnoddau sydd ar gael i myfyrwyr hefyd.