Skip to main content

Cymraeg

Cynlluniau Haf yn y Brifysgol

28 March 2016

Helo! Ar y funud mae bywyd yn y Prifysgol yn eithaf brysur. Mae yna llawer o dyddiadau cau gwaith cwrs yn agoshau ag mae arholiadau ar y ffordd hefyd. Ond mae llawer o fyfywrwyr hefyd yn meddwl am dan beth i gwenud hefo yr haf hir mae nhw cael. Ar y cwrs meddygol yn anfodus mae ein gwyliau Haf yn lleihau pob blwyddyn ond gan fy mod i yn astudio gradd rhyngosod y flwyddyn hon dwi hefo gwyliau mwy neu lai o ddechrau mis Mehefin tan ddechrau mis Medi. Fellu mae hyn yn cyfle ardderchog i gwneud rhywbeth diddorol ag gwahanol i ein astudiaethau arferol. Yn fodus mae gen i cynllun llawn am haf fi erbyn. Mae gan y Brifysgol hefyd swyddfa penodol i helpy fyrfyrwyr findio cyfleoedd i wario rhan o’i astudiaethau neu gwyliau Haf mewn gwlad tramor.

Enw yr swyddfa hon yw y ganolfan cyfleoedd rhyngwladol. Nod yr swyddfa yw cymorthi fyfyrwyr i findio cyfleodd am profiad gwaith neu cyfleoedd gwirfodddol mewn gwledydd eraill. Mae nifer o fy ffrindiau sydd yn fyfyrwyr wedi cymeryd mantais or cyfleoedd yma i datblygu sgiliau iaith a diddordebau eraill. Mi wnaeth cwpl o ffrindiau rygbi fi mwynhau hyforddi Rygbi yn Fiji am haf cyfan. Mae un o ffrindiau eraill fi yn mynd I Ffrainc yr haf yma i wella ei Ffrangeg hi hefyd. Mae grwp arall o fyfyrwyr yn mynd I India I neud prosiect o addysg ar cancr i fobl lleol. Yn amlwg maer canolfan yn gallu cynning llwyth o cyfleoedd o gwmpas y byd beth bynnag yw eich diddordeb. Fellu os oes ganddo chi uchelgias maen werth cymeryd mantais. Un mantais o wneud prosiect fel un or rhain efo’r canolfan yw fod nhw yn cynnig bwrsari i fyfyrwyr i helpu lleihau eich costau chi.

Mae yna rhai optisynau sydd ar agor i fyfyrwyr meddygol yn benodol. Un o’r rhain yn Caerdydd yw bod llawer o fyfyrwyr meddygol efo’r opsiwn o ddilyn prosiect ymchwil dros yr haf sydd yn beth da iawn i wneud. Mae yna hefyd cyllid ar gael, ag mi wnaeth un o ffrindiau fi llwyddo cyhoeddi ei phrosiect mewn cylchgrown gwyddonol. Mae hyn yn opsiwn da iawn, ag un maer ysgol meddygol wedi ei fod yn cefnogi ag yn ei hybu. Mae rhain i gyd yn prosiectau yng Nghymru ond maen rhoi cyfle iddy chi gweithio efo ymchwilydd professionyol sydd yn brofiad werthfawr i unrhyw israddedigion. Mae yna hefyd tipyn o ddewis yn natur y prosiectau sydd ar gael o rhai sydd yn gwyddonol iawn mewn labordai i ymchwiliadau mwy clinigol. Fellu mae yna rhywbeth ar gael am pob diddordeb!

Beth rydw i am gwneud? Roeddwn yn cysudro nifer o opsiynau ag mi roedd y canolfan cyfleoedd rhyngwladol yn defnyddiol iawn, ond mi wnesi llwyddo cysylltu efo elusen o’r enw Menter Patagonia. Fellu os maer cynllun yn gweithio mi fyddai i yn mynd I Patagonia am 6 wythnos i ddysgu Cymraeg i blant yn ysgolion yn fano. Fydd rhaid i fi talu am yr daith ond mi fydd fy lletu yn rhad ag am ddim. Rydw i yn gwneud y trefniadau olaf rwan. Fellu mae ei eich cynlluniau Haf wrth gwrs yn gallu fod yn hollol annibynol or prifysgol. Ar y cwrs meddygol mae yna hefyd y cyfnod dewisiol sydd yn gallogi chi i treulio amser mewn unrhyw rhan o’r byd mewn unrhyw arbennigedd rydach chi efo diddordeb yn gwneud. Ond, beth bynnag yw eich cwrs maer cyfeloedd wastad ar gael unai fel prosiect dewisiol yn yr gwyliau haf neu fel rhan o’ch cwrs. Mae llawer o fy ffridnaiu i hefyd wedi gael cyfle u fynd dramor fel rhan or rhaglen Erasmus. Mae un o fy fffridniau wedi gwneud lleoliad yn Madrid am tymor ag mae gen i ffrind arall sydd yn astiudio Almaeneg a treilioedd blwyddyn ym Mherlin. Fellu mae yna llwyth o cyfleoedd allech chi cymeryd fantais ohonyn nhw, i helpu chi datblygu yn y coleg.


Cymraeg

Cynlluniau Haf yn y Brifysgol

28 March 2016

Helo! Ar y funud mae bywyd yn y Prifysgol yn eithaf brysur. Mae yna llawer o dyddiadau cau gwaith cwrs yn agoshau ag mae arholiadau ar y ffordd hefyd. Ond mae llawer o fyfywrwyr hefyd yn meddwl am dan beth i gwenud hefo yr haf hir mae nhw cael. Ar y cwrs meddygol yn anfodus mae ein gwyliau Haf yn lleihau pob blwyddyn ond gan fy mod i yn astudio gradd rhyngosod y flwyddyn hon dwi hefo gwyliau mwy neu lai o ddechrau mis Mehefin tan ddechrau mis Medi. Fellu mae hyn yn cyfle ardderchog i gwneud rhywbeth diddorol ag gwahanol i ein astudiaethau arferol. Yn fodus mae gen i cynllun llawn am haf fi erbyn. Mae gan y Brifysgol hefyd swyddfa penodol i helpy fyrfyrwyr findio cyfleoedd i wario rhan o’i astudiaethau neu gwyliau Haf mewn gwlad tramor.

Enw yr swyddfa hon yw y ganolfan cyfleoedd rhyngwladol. Nod yr swyddfa yw cymorthi fyfyrwyr i findio cyfleodd am profiad gwaith neu cyfleoedd gwirfodddol mewn gwledydd eraill. Mae nifer o fy ffrindiau sydd yn fyfyrwyr wedi cymeryd mantais or cyfleoedd yma i datblygu sgiliau iaith a diddordebau eraill. Mi wnaeth cwpl o ffrindiau rygbi fi mwynhau hyforddi Rygbi yn Fiji am haf cyfan. Mae un o ffrindiau eraill fi yn mynd I Ffrainc yr haf yma i wella ei Ffrangeg hi hefyd. Mae grwp arall o fyfyrwyr yn mynd I India I neud prosiect o addysg ar cancr i fobl lleol. Yn amlwg maer canolfan yn gallu cynning llwyth o cyfleoedd o gwmpas y byd beth bynnag yw eich diddordeb. Fellu os oes ganddo chi uchelgias maen werth cymeryd mantais. Un mantais o wneud prosiect fel un or rhain efo’r canolfan yw fod nhw yn cynnig bwrsari i fyfyrwyr i helpu lleihau eich costau chi.

Mae yna rhai optisynau sydd ar agor i fyfyrwyr meddygol yn benodol. Un o’r rhain yn Caerdydd yw bod llawer o fyfyrwyr meddygol efo’r opsiwn o ddilyn prosiect ymchwil dros yr haf sydd yn beth da iawn i wneud. Mae yna hefyd cyllid ar gael, ag mi wnaeth un o ffrindiau fi llwyddo cyhoeddi ei phrosiect mewn cylchgrown gwyddonol. Mae hyn yn opsiwn da iawn, ag un maer ysgol meddygol wedi ei fod yn cefnogi ag yn ei hybu. Mae rhain i gyd yn prosiectau yng Nghymru ond maen rhoi cyfle iddy chi gweithio efo ymchwilydd professionyol sydd yn brofiad werthfawr i unrhyw israddedigion. Mae yna hefyd tipyn o ddewis yn natur y prosiectau sydd ar gael o rhai sydd yn gwyddonol iawn mewn labordai i ymchwiliadau mwy clinigol. Fellu mae yna rhywbeth ar gael am pob diddordeb!

Beth rydw i am gwneud? Roeddwn yn cysudro nifer o opsiynau ag mi roedd y canolfan cyfleoedd rhyngwladol yn defnyddiol iawn, ond mi wnesi llwyddo cysylltu efo elusen o’r enw Menter Patagonia. Fellu os maer cynllun yn gweithio mi fyddai i yn mynd I Patagonia am 6 wythnos i ddysgu Cymraeg i blant yn ysgolion yn fano. Fydd rhaid i fi talu am yr daith ond mi fydd fy lletu yn rhad ag am ddim. Rydw i yn gwneud y trefniadau olaf rwan. Fellu mae ei eich cynlluniau Haf wrth gwrs yn gallu fod yn hollol annibynol or prifysgol. Ar y cwrs meddygol mae yna hefyd y cyfnod dewisiol sydd yn gallogi chi i treulio amser mewn unrhyw rhan o’r byd mewn unrhyw arbennigedd rydach chi efo diddordeb yn gwneud. Ond, beth bynnag yw eich cwrs maer cyfeloedd wastad ar gael unai fel prosiect dewisiol yn yr gwyliau haf neu fel rhan o’ch cwrs. Mae llawer o fy ffridnaiu i hefyd wedi gael cyfle u fynd dramor fel rhan or rhaglen Erasmus. Mae un o fy fffridniau wedi gwneud lleoliad yn Madrid am tymor ag mae gen i ffrind arall sydd yn astiudio Almaeneg a treilioedd blwyddyn ym Mherlin. Fellu mae yna llwyth o cyfleoedd allech chi cymeryd fantais ohonyn nhw, i helpu chi datblygu yn y coleg.