Skip to main content

Cymraeg

Cardiff Univeristy Oncology Society

27 November 2016

Y flwyddyn hon un peth newydd rwyf wedi bod yn gweithio ar efo cwpl o ffrindiau yw ceisio dechrau cymdeithas newydd i fyfyrwyr sydd yn canolbwyntio ar oncoleg. Efalle mai’n swnio ychydig yn sych i ddechrau efo, ond mae llawer o fyfyrwyr yn gyffredinol yn dechrau cymdeithasau mewn meysydd mae ganddynt ddiddordeb ynddo ac mae cancr yn broblem enfawr sydd yn effeithio hanner o’r boblogaeth. Yn amlwg mae hyn yn gymdeithas gyda nod penodol iawn ond rydan hefyd yn awyddus iawn i atynnu myfyrwyr nag oedd yn astudio meddygaeth i fod yn aelodau ag cymeryd rhan a chal dylanwad ar y gymdeithas. Roedden yn teimlo hefyd fod nad oedd digon o gyfleoedd i fyfyrwyr meddygol na fyfyrwyr eraill ffindio allan am yr ymchwil ardderchog a’r gwaith anhygoel sydd yn mynd ymlaen yn y maes yma ym mhrifysgol Caerdydd. Ond mae o hefyd yn werth pwysleisio mae hyn yn enghraifft arall o’r cyfleoedd gwych sydd ar gael i chi yn y brifysgol. Mae ganddo chi wastad y posibilrwydd o findio nifer o fyfyrwyr eraill gyda diddordebau tebyg a dechrau cymdeithas eich hunain mewn unrhyw beth mae ganddoch chi diddordeb mewn. Ym Mhrifysgol Caerydd mae yna dros 200 gant o cymdeithasau gan gynnwys cymdeithas gwerfarogi Te. Mae’r cyfleoedd posib yn di – ddiwedd!
Dechreuodd rôl fi yn y gymdeithas wrth i fi weld un o ffrindiau fi un ddiwrnod tu allan i’r ysgol feddygol lle cefais gynnig ganddo i fod yn aelod o bwyllgor y gymdeithas newydd. Erbyn 8 y gloch y noson honno roeddwn yn eistedd yn dŷ un o’r myfyrwyr eraill sydd ar y pwyllgor yn dadansoddi cynlluniau ni am y dyfodol a pa ddigwyddiadau fasa ni eisiau ei cynnal. Un o’r sialensau cyntaf oedd dennu digon o diddordeb am aelodau newydd i’r cymdeithas. Er roedd y Gymdeithas ond yn un wythnos yn hen roedden yn ddiogn fodus i lwyddo gael stondin yn ffair y Glas. Llwyddod ni i gael cant o pobl i ymuno a’r Cymdeithas o fewn wythnos cyntaf ni.
Ar ôl hynny y cam nesaf oedd cynllunio digwyddiad cyntaf ni. Oedd hyn yn beth anodd gan roedden eisiau rhoi rhywbeth eithaf uchelgeisiol tuag at ei gilydd oedd ychydig yn wahanol. Roedden yn meddwl basa llawer o fyfyrwyr ddim efo diddored derbyn darlith arall ar ben y rhai maen nhw yn cael ei gorfodi i fynd i beth bynnag! Penderfynodd ninnau na’r cynllun gorau am y noson fasa i gynnal digwyddiad anffurfiol gyda amrywiaeth o siaradwyr yna yn drafod ei meysydd penodol mewn ystafelloedd gwahanol. Roedd y siaradwyr yn gynnwys bennaeth yr adran Ddeintyddol yn drafod ei waith ef ag arbenigwyr clinigol eraill. Yn ogystal â hynny mi gawsom ni hefyd gwr arall pwysig iawn yn drafod ei phrofiad personol nhw o gancr, dyn o’r enw Keith Cass a chafodd ei diagnosis gyda chancr o’r prostate. O ganlyniad i hynny penderfynodd dechrau elusen o’r enw’r ‘red sock Campaign’ i godi ymwybyddiaeth o gancr o’r prostate.
Roedd y noson yn llwyddiant mawr, cawsom ni nifer fawr iawn o fyfyrwyr yn troi lan ag diddoreb a chlod am ymdrechion ni i roi’r achlysur at ei gilydd. Rydyn yn gobeithio rhedeg mwy o ddigwyddiadau tebyg trwy gydol y flwyddyn fydd yn diddrodebu myfywrwyr trwy gydol y Brifysgol. Oedden yn falch fod gymaint o bobl wedi mwynhau.


Cymraeg

Cardiff Univeristy Oncology Society

27 November 2016

Y flwyddyn hon un peth newydd rwyf wedi bod yn gweithio ar efo cwpl o ffrindiau yw ceisio dechrau cymdeithas newydd i fyfyrwyr sydd yn canolbwyntio ar oncoleg. Efalle mai’n swnio ychydig yn sych i ddechrau efo, ond mae llawer o fyfyrwyr yn gyffredinol yn dechrau cymdeithasau mewn meysydd mae ganddynt ddiddordeb ynddo ac mae cancr yn broblem enfawr sydd yn effeithio hanner o’r boblogaeth. Yn amlwg mae hyn yn gymdeithas gyda nod penodol iawn ond rydan hefyd yn awyddus iawn i atynnu myfyrwyr nag oedd yn astudio meddygaeth i fod yn aelodau ag cymeryd rhan a chal dylanwad ar y gymdeithas. Roedden yn teimlo hefyd fod nad oedd digon o gyfleoedd i fyfyrwyr meddygol na fyfyrwyr eraill ffindio allan am yr ymchwil ardderchog a’r gwaith anhygoel sydd yn mynd ymlaen yn y maes yma ym mhrifysgol Caerdydd. Ond mae o hefyd yn werth pwysleisio mae hyn yn enghraifft arall o’r cyfleoedd gwych sydd ar gael i chi yn y brifysgol. Mae ganddo chi wastad y posibilrwydd o findio nifer o fyfyrwyr eraill gyda diddordebau tebyg a dechrau cymdeithas eich hunain mewn unrhyw beth mae ganddoch chi diddordeb mewn. Ym Mhrifysgol Caerydd mae yna dros 200 gant o cymdeithasau gan gynnwys cymdeithas gwerfarogi Te. Mae’r cyfleoedd posib yn di – ddiwedd!
Dechreuodd rôl fi yn y gymdeithas wrth i fi weld un o ffrindiau fi un ddiwrnod tu allan i’r ysgol feddygol lle cefais gynnig ganddo i fod yn aelod o bwyllgor y gymdeithas newydd. Erbyn 8 y gloch y noson honno roeddwn yn eistedd yn dŷ un o’r myfyrwyr eraill sydd ar y pwyllgor yn dadansoddi cynlluniau ni am y dyfodol a pa ddigwyddiadau fasa ni eisiau ei cynnal. Un o’r sialensau cyntaf oedd dennu digon o diddordeb am aelodau newydd i’r cymdeithas. Er roedd y Gymdeithas ond yn un wythnos yn hen roedden yn ddiogn fodus i lwyddo gael stondin yn ffair y Glas. Llwyddod ni i gael cant o pobl i ymuno a’r Cymdeithas o fewn wythnos cyntaf ni.
Ar ôl hynny y cam nesaf oedd cynllunio digwyddiad cyntaf ni. Oedd hyn yn beth anodd gan roedden eisiau rhoi rhywbeth eithaf uchelgeisiol tuag at ei gilydd oedd ychydig yn wahanol. Roedden yn meddwl basa llawer o fyfyrwyr ddim efo diddored derbyn darlith arall ar ben y rhai maen nhw yn cael ei gorfodi i fynd i beth bynnag! Penderfynodd ninnau na’r cynllun gorau am y noson fasa i gynnal digwyddiad anffurfiol gyda amrywiaeth o siaradwyr yna yn drafod ei meysydd penodol mewn ystafelloedd gwahanol. Roedd y siaradwyr yn gynnwys bennaeth yr adran Ddeintyddol yn drafod ei waith ef ag arbenigwyr clinigol eraill. Yn ogystal â hynny mi gawsom ni hefyd gwr arall pwysig iawn yn drafod ei phrofiad personol nhw o gancr, dyn o’r enw Keith Cass a chafodd ei diagnosis gyda chancr o’r prostate. O ganlyniad i hynny penderfynodd dechrau elusen o’r enw’r ‘red sock Campaign’ i godi ymwybyddiaeth o gancr o’r prostate.
Roedd y noson yn llwyddiant mawr, cawsom ni nifer fawr iawn o fyfyrwyr yn troi lan ag diddoreb a chlod am ymdrechion ni i roi’r achlysur at ei gilydd. Rydyn yn gobeithio rhedeg mwy o ddigwyddiadau tebyg trwy gydol y flwyddyn fydd yn diddrodebu myfywrwyr trwy gydol y Brifysgol. Oedden yn falch fod gymaint o bobl wedi mwynhau.