Arloesedd Trefol

Posted on 8 Hydref 2018 by Laura Kendrick

Aeth yr Athro Rick Delbridge a’r Athro Kevin Morgan ar ymweliad â Chanada i archwilio rôl newidiol prifysgolion a dinasoedd mewn rhwydweithiau arloesedd trefol. Mae dinasoedd Ottawa a Toronto yn ceisio datblygu ‘platfform arloesedd trefol’, sy’n cynnwys amrywiaeth o sefydliadau yn gweithio gyda’i gilydd i greu ‘ecosystem arloesedd’ lleol. Mae ecosystem arloesedd yn disgrifio’r nifer
Read more


Neges gan Ysgrifennwr Gwadd – Newyddion Bula Batiki

Posted on 4 Hydref 2018 by Laura Kendrick

Mae Callum Drummond yn un o raddedigion Prifysgol Caerdydd a sylfaenydd Bula Batiki, olew cnau coco Ffijieg. Sefydlodd Callum, ynghyd â’r cyd-sylfaenydd, Ellis Williams y busnes ar ôl gweld pa mor anodd yw cynhyrchu ffrwd incwm ar ynys anghysbell Batiki, tra ar daith wirfoddoli gyda Think Pacific. Roeddent am wneud rhywbeth a allai helpu’r teuluoedd
Read more


HOK – Dylunio’r Cyfleuster Ymchwil Drosiadol

Posted on 28 Medi 2018 by Laura Kendrick

Mae prifysgolion gwych yn fwy na chanolfannau dysgu ac ymchwil. Peiriannau arloesi ydyn nhw sy’n sbarduno datblygu cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd y tu hwnt i fusnes. Maen nhw’n awyddus iawn i gydweithio ag elusennau, sefydliadau dielw, sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r llywodraeth i drawsnewid ein cymunedau lleol a’r byd. Mae arloesedd Prifysgol Caerdydd yn tynnu
Read more


Dylunio Arloesol

Posted on 19 Medi 2018 by Laura Kendrick

Mae Hawkins/Brown yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd er mwyn creu Arloesedd Canolog. Bydd yr adeilad yn gartref i barc ymchwil cyntaf y byd ym maes y gwyddorau cymdeithasol, gan ddod ag ymchwilwyr, ymarferwyr a llunwyr polisi blaenllaw ynghyd i un lleoliad. Prif genhadaeth Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK) –
Read more


Ymchwil, Arloesedd a Menter

Posted on 13 Medi 2018 by Professor Kim Graham

Arloesedd – y broses o ddatblygu atebion newydd i broblemau heriol – yw hanfod ymchwil Prifysgol Caerdydd.  Ym mhob adeilad a labordy, mae ein hymchwilwyr yn arloesi ac yn creu dulliau, gwybodaeth ac atebion newydd ar gyfer mynd i’r afael ag anghenion cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys tyfu’n hŷn yn iachach, ynni a systemau trafnidiaeth
Read more


Postiad cyntaf yr Is-ganghellor

Posted on 13 Medi 2018 by Laura Kendrick

Croeso cynnes Cymreig i’n blog newydd Cartref Arloesedd. Dengys hanes fod arloesedd yn ffynnu pan ddaw Arloeswyr ynghyd i ffurfio partneriaethau yn y mannau cywir. Pan ddes i’n is-Ganghellor, roeddwn i am adeiladu ar ein treftadaeth ddofn, gan gofleidio ysbryd y dynion a’r menywod diwyd a ddylanwadodd ar ffurf De Cymru. Mae ein gwaith ym
Read more


Cynnydd y Campws Arloesedd

Posted on 13 Medi 2018 by Professor Kevin Morgan

Mae hanesion poblogaidd yn tueddu i esbonio arloesedd yn nhermau entrepreneuriaid arwrol – fel Bill Gates, Steve Jobs, James Dyson a’u math – sy’n llwyddo er gwaethaf y rhwystrau o’u blaenau. Er bod rhywfaint o wirionedd yn yr hanesion hynny, maent hefyd yn cyfleu darlun cwbl camarweiniol o’r broses arloesedd. Gan bwyll bach, mae arloesedd
Read more