Skip to main content
Peter Theobald

Peter Theobald


Postiadau blog diweddaraf

Effeithiau Cyfergyd mewn Chwaraeon

Effeithiau Cyfergyd mewn Chwaraeon

Postiwyd ar 13 Rhagfyr 2018 gan Peter Theobald

Mae anaf i'r pen drwy chwaraeon yn datblygu i fod yn her gymdeithasol gynyddol amlwg.  Mae effaith cyfergyd, neu 'anaf ysgafn trawmatig i'r ymennydd' (MTBI) bellach yn rhywbeth y clywir […]