Skip to main content
Professor Kim Graham

Professor Kim Graham


Postiadau blog diweddaraf

Cyflawni ar gyfer ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Cyflawni ar gyfer ymchwil ac arloesedd yng Nghymru

Postiwyd ar 13 Rhagfyr 2021 gan Professor Kim Graham

Mae Prifysgol Caerdydd yn sbardun allweddol i economi Cymru. Mae ein gwaith ymchwil rhagorol yn annog cydweithio â busnes, yn hyrwyddo twf economaidd a chreu swyddi, yn gwella canlyniadau lles […]

Ymchwil, Arloesedd a Menter

Ymchwil, Arloesedd a Menter

Postiwyd ar 13 Medi 2018 gan Professor Kim Graham

Arloesedd – y broses o ddatblygu atebion newydd i broblemau heriol – yw hanfod ymchwil Prifysgol Caerdydd.  Ym mhob adeilad a labordy, mae ein hymchwilwyr yn arloesi ac yn creu […]