Skip to main content

PartneriaethauPoblSefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Galw Arweinwyr y diwydiant Lled-ddargludyddion Cyfansawdd! Ymunwch â ni i feithrin arweinwyr technoleg y dyfodol.

2 Mehefin 2023

 

Sut y gall diwydiant gefnogi myfyriwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd i ddatrys problem yn y byd go iawn.

Mae’r Ganolfan Hyfforddiant Doethurol (CDT) mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS) yn unigryw ymhlith Rhaglenni hyfforddiant doethurol gan ei bod yn cynnig hyfforddiant sy’n heriol yn ddeallusol ac sy’n berthnasol yn ddiwydiannol i fyfyrwyr PhD.

Prifysgol Caerdydd sy’n eu cynnal gyda’n partneriaid, Prifysgolion Manceinion a Sheffield a Choleg Prifysgol Llundain. Mae gan bob prosiect PhD gyd-oruchwyliwr sy’n bartner diwydiannol, i alluogi myfyrwyr i gynhyrchu ymchwil CS sy’n drosglwyddadwy i ddiwydiant ac y gellir ei drosi i gynhyrchu.

Rydym bellach yn recriwtio ein pumed garfan a’r garfan olaf o fyfyrwyr o’r CDT yn ei fersiwn gyfredol. Byddant yn dechrau eu MSc mewn Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, gan ddilyn naill ai llwybr electronig neu ffiseg/ffotoneg, ym mis Hydref eleni.

Ar hyn o bryd mae’r CDT yn llunio rhestr o brosiectau i fyfyrwyr PhD ddewis ohonynt ar gyfer eu traethawd hir MSc yn 2024, ac yna trosglwyddo hynny i’w PhD ym mis Hydref 2024.

Esboniodd Sarah Brasher, Rheolwr CDT, sut y gall diwydiant CS gymryd rhan yn y cynllun hwn.

“Rydym yn chwilio am broblemau gweithgynhyrchu CS yn y byd go iawn y gellir eu troi’n brosiect PhD. Mae cwmnïau’n cael diffinio’r broblem ymchwil ochr yn ochr â thîm o academyddion. Gall y rhai nad oes ganddynt gysylltiadau academaidd ar hyn o bryd gysylltu â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i ddarpar gyd-oruchwylwyr o un o’r pedair prifysgol partner, Caerdydd, Manceinion, Sheffield a Choleg Prifysgol Llundain.”

“Mae hwn yn gyfle gwerthfawr i gwmni – mae cwmnïau’n cael myfyriwr medrus iawn, sydd eisoes ag o leiaf un MSc, i neilltuo tair blynedd o’i fywyd i ddatrys eu problem ymchwil benodol, gyda chefnogaeth rhai o wyddonwyr enwocaf y sector, i gyd am tua £14k y flwyddyn am dair blynedd”.

Mae’r CDT eisoes yn bartner i fwy nag 20 o arweinwyr diwydiant mewn ymchwil CS, gan gynnwys rhai o’r gwneuthurwyr mwyaf yn y sector, gan gynnwys IQE, Leonardo, Rockley, Zeiss, Oxford Instruments, Lumentum, a Mitsubishi.

Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda chwmnïau newydd a chwmnïau sy’n dod i’r amlwg, rhai yn dal i fod ar y cam deillio, megis Applied Nanolayers, SEEQC ac Ionoptika, sy’n gwerthfawrogi’r gallu i gynnwys ymchwilwyr deallus ac ymroddedig am gost isel iawn.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y CDT a’u galwad prosiect cyfredol, ewch i’w gwefan yng Nghanolfan EPSRC ar gyfer Hyfforddiant Doethurol mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (cdt-compound-semiconductor.org).

Fel arall, nodwch y dyddiad i fynd i’r Diwrnod Cydweithio â Diwydiant ar 4 Gorffennaf, yn y Ganolfan Ymchwil Drosi newydd o’r radd flaenaf yng Nghaerdydd. Bydd academyddion presennol ym maes ymchwil technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd ar gael i drafod eu meysydd o ddiddordeb a sut y gallai gydblethu ag anghenion y diwydiant.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno prosiectau yw 30 Medi, ond rhaid i’r Arolygydd Academaidd Arweiniol eu cyflwyno. Cysylltwch â semiconductors-cdt@caerdydd.ac.uk am ragor o wybodaeth.