Day: Rhagfyr 2, 2020

Llywio Lleoedd: AGWEDD newydd ar CAUKIN

Posted on 2 Rhagfyr 2020 by Peter Rawlinson

Mae cwmni graddedig o Brifysgol Caerdydd CAUKIN Studio wedi bod yn creu effaith drwy bensaernïaeth ers pum mlynedd. Gan weithio gyda chymunedau, cyrff anllywodraethol, myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol, mae CAUKIN Studio yn creu mynediad at ofodau sydd wedi’u dylunio a’u hadeiladu’n well. Yma, mae’r cyd-sylfaenydd ac un o raddedigion Caerdydd, Harry Thorpe (M.Arch) yn dathlu
Read more