Anthony Flynn

Anthony Flynn


Postiadau blog diweddaraf

Illustration of an invoice on a laptop

Effaith y pandemig ar amseroedd talu cyflenwyr

Posted on 2 Mawrth 2022 by Anthony Flynn

Gyda busnesau’n wynebu heriau a risgiau newydd, a yw’r pandemig wedi cael effaith ar amseroedd talu cyflenwyr? Yn ein postiad diweddaraf, mae Anthony Flynn yn archwilio’r effaith y mae’r pandemig wedi’i chael ar daliadau anfonebau. Rhwng cyfnodau clo, prinder cynnyrch ac absenoldeb staff, achosodd pandemig COVID-19 aflonyddu mawr ar weithgarwch busnes. Ym maes y gadwyn
Read more