Postiadau blog diweddaraf

Profiad myfyrwyr

Pum ffordd mae MSc Arwain Cyhoeddus Prifysgol Caerdydd wedi fy helpu yn fy ngyrfa

Posted on 17 Mai 2021 by Gemma Charnock

Yn ein darn diweddaraf, dyma sylwadau Gemma Charnock (myfyriwr ail flwyddyn MSc Arwain Cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd) am y ffyrdd mae astudio ôl-raddedig wedi’i helpu i wireddu ei dyheadau gyrfaol.
Read more


Gwaith

Ydych chi’n cael hwyl?

Posted on 11 Mai 2021 by Rebecca Scott

Yn ein darn diweddaraf, dyma sylwadau’r Dr Rebecca Scott am bwysigrwydd hiwmor yn y gwaith a’i effaith ar fathau o ymddygiad megis arwain, ymddiried, cyfathrebu a meithrin cysylltiadau mewn busnes.
Read more

Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau

Y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau mewn Meddygaeth yn y DU

Posted on 6 Mai 2021 by Ezgi Kaya

Yn ein postiad diweddaraf, mae’r Athro Melanie Jones a’r Dr Ezgi Kaya yn rhannu canfyddiadau eu hymchwil ddiweddaraf sy’n ceisio meintioli maint a gyrwyr y bwlch cyflog cyfoes rhwng y rhywiau ymhlith meddygon meddygol yn sector cyhoeddus y DU.
Read more

Dinasoedd

Ail-feddwl sut rydym ni’n ‘brandio’ ein dinasoedd ar ôl COVID-19

Posted on 9 Ebrill 2021 by Laura Reynolds

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Laura Reynolds yn canolbwyntio ar oblygiadau posibl COVID-19 ar gyfer sut rydym yn blaenoriaethu ac yn brandio ein dinasoedd, gan edrych yn gyntaf ar yr effaith bosibl ar gydweithio lleol, ac yn ail, ar ailfywiogi gwydnwch amgylcheddol a chymdeithasol posibl.
Read more