Postiadau blog diweddaraf

Marchnata

“Fe brynwn i hwnna!”

Posted on 24 Chwefror 2021 by Siân Brooks

Yn y cyntaf o ddau bost arbennig ar brosiectau myfyrwyr Marchnata a Chymdeithas, mae cyd-greawdwyr Cwmni Gin Gŵyr Siân ac Andrew Brooks, yn sôn am eu profiad o greu ymgyrch farchnata i’r sector gin crefftwrol gyda myfyrwyr Ysgol Busnes Caerdydd. Cawsom gipolwg gwych ar apêl uniongyrchol lliw i fyfyrwyr heddiw drwy godi potel o gin
Read more


Cynfyfyrwyr

Angerdd, uchelgais a serendipedd: gwersi myfyriwr graddedig MBA sy’n adeiladu cychod

Posted on 15 Chwefror 2021 by Marcello Somma

Yn ein darn diweddaraf, Marcello Somma (MBA 2020), un o raddedigion ein rhaglen MBA Gweithredol, sy’n sôn am ei uchelgais i lunio ac adeiladu cwch a sut mae wedi’i wireddu.  Mae cychod o ddiddordeb mawr imi ers plentyndod. Ces i fy magu ymhlith pysgotwyr mewn pentref bychan ar arfordir Amalfi yr Eidal, Conca dei Marini.
Read more

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae COVID yn newid ein ffordd o weithio – i bobl anabl hefyd

Posted on 29 Ionawr 2021 by Debbie Foster

Yn ein post diweddaraf, mae’r Athro Debbie Foster a Dr Natasha Hirst yn tynnu ar ganfyddiadau eu hymchwil Anabledd Cyfreithiol? i drafod ffyrdd y mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi galluogi cyflogwyr i fod yn fwy cynhwysol i anabledd. Gweithio o bell oedd yr addasiad y gofynnwyd amdano ond a wrthodwyd fwyaf i bobl anabl yn
Read more

Llywodraethu

Ydy LGAs yn yr Almaen a’r Iseldiroedd yn gwneud gwahaniaeth?

Posted on 26 Ionawr 2021 by Dennis De Widt

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Dennis De Widt yn trafod sut mae cymdeithasau llywodraeth leol yn yr Almaen a’r Iseldiroedd yn gweithredu mewn cyd-destunau sefydliadol sy’n wahanol i gymdeithasau llywodraeth leol yn Lloegr a sut mae hyn yn effeithio ar y ffordd y mae buddiannau llywodraeth leol yn cael eu cynrychioli a’u gwarchod gan
Read more