Postiadau blog diweddaraf

Economi digidol, Economi digidol

Ymateb Buddsoddwyr i Seiber-ymosodiadau

Posted on 21 Medi 2021 by Lauren Sourbutts

Yn ein blog diweddaraf, mae Dr. Onur Kemal Tosun, Athro Cynorthwyol Cyllid, yn rhoi mewnwelediad ar effaith toriadau diogelwch data ar enw da cwmni. Mae toriadau diogelwch bob amser wedi bod yn broblem sylfaenol i gwmnïau arbennig o fawr. Mae pandemig Covid-19 newydd gyflymu hynny. Mae Astudiaeth 2020 ar Gostau blynyddol Toriadau Diogelwch Data, a
Read more


Profiad myfyrwyr

O Aseiniad i Benodiad

Posted on 8 Medi 2021 by Julie Sharmin Akter

Yn ein post diweddaraf, yr ymgeisydd PhD Julie Sharmin Akter sy’n rhannu hac gyrfa a allai ei gwneud yn haws cael swydd ar ôl gadael y brifysgol.
Read more

Profiad myfyrwyr

Pum ffordd mae MSc Arwain Cyhoeddus Prifysgol Caerdydd wedi fy helpu yn fy ngyrfa

Posted on 17 Mai 2021 by Gemma Charnock

Yn ein darn diweddaraf, dyma sylwadau Gemma Charnock (myfyriwr ail flwyddyn MSc Arwain Cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd) am y ffyrdd mae astudio ôl-raddedig wedi’i helpu i wireddu ei dyheadau gyrfaol.
Read more

Gwaith

Ydych chi’n cael hwyl?

Posted on 11 Mai 2021 by Rebecca Scott

Yn ein darn diweddaraf, dyma sylwadau’r Dr Rebecca Scott am bwysigrwydd hiwmor yn y gwaith a’i effaith ar fathau o ymddygiad megis arwain, ymddiried, cyfathrebu a meithrin cysylltiadau mewn busnes.
Read more