Postiadau blog diweddaraf

Alumni, Cynfyfyrwyr

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu gan Holly Barnes

Posted on 10 Awst 2022 by Lauren Sourbutts

Yn ddiweddar cwblhaodd Holly Barnes (BA 1998), sy’n Rheolwr Gweithrediadau yn ITSUS Consulting, y rhaglen Cymorth i Dyfu: Rheolaeth, sef rhaglen datblygu busnes yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae Holly yn sôn wrthym am ei phrofiad ar y rhaglen, a’r newidiadau y mae hi wedi’u gwneud yn ei gwaith ers hynny. Doeddwn i ddim wir yn
Read more


Alumni, Cynfyfyrwyr, Uncategorized @cy

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu gan Sarah Breese

Posted on 29 Gorffennaf 2022 by Lauren Sourbutts

Yn ddiweddar, cwblhaodd Sarah Breese (BSc 2009), Cyfarwyddwr Gweithrediadau, TPT Consultancy and Training Ltd, y rhaglen datblygu busnes Helpu i Dyfu: Rheoli yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae Sarah yn dweud wrthym am ei phrofiad ar y rhaglen, a’r newidiadau y mae hi wedi’u gwneud yn ei gwaith ers hynny. Ar ôl graddio gyda BSc Rheoli
Read more

Iechyd a Lles

Uwchgyfeirio ac Ymyrraeth

Posted on 27 Ebrill 2022 by Tracey Rosell

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn bod angen adolygu’r fframwaith presennol ar gyfer nodi a datrys problemau mawr gwasanaethau GIG Cymru. Yn y darn hwn, mae Tracey Rosell yn ystyried problemau sydd wedi’u cydnabod. Mae’r darn yn ei gyfanrwydd ar wefan Ymchwil y Senedd. Mae Trefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd GIG Cymru ar y cyd (y Trefniadau)
Read more

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022

Posted on 8 Mawrth 2022 by Rachel Ashworth

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022, rydym yn dathlu’r cyfraniad sylweddol y mae menywod yn Ysgol Busnes Caerdydd wedi’i wneud, ac yn parhau i’w wneud, i fywydau menywod ledled y byd. #BreakTheBias Mae’r Athro Rachel Ashworth, Deon Ysgol Busnes Caerdydd yn ysgrifennu: “Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn rhoi cyfle i bob un ohonom fyfyrio
Read more