Postiadau blog diweddaraf

Gwaith

Ydych chi’n cael hwyl?

Posted on 11 Mai 2021 by Rebecca Scott

Yn ein darn diweddaraf, dyma sylwadau’r Dr Rebecca Scott am bwysigrwydd hiwmor yn y gwaith a’i effaith ar fathau o ymddygiad megis arwain, ymddiried, cyfathrebu a meithrin cysylltiadau mewn busnes. A minnau’n cynnal ymchwil i arferion defnyddwyr, rwyf i wedi arwain prosiectau cyffrous megis rasio cychod hwylio a Tough Mudder. Yn ystod fy ymchwil i
Read more


Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau

Y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau mewn Meddygaeth yn y DU

Posted on 6 Mai 2021 by Ezgi Kaya

Yn ein postiad diweddaraf, mae’r Athro Melanie Jones a’r Dr Ezgi Kaya yn rhannu canfyddiadau eu hymchwil ddiweddaraf sy’n ceisio meintioli maint a gyrwyr y bwlch cyflog cyfoes rhwng y rhywiau ymhlith meddygon meddygol yn sector cyhoeddus y DU. Ym mis Mai 2018, cyhoeddodd Jeremy Hunt, fel yr ysgrifennydd gwladol dros Iechyd, ei fod yn
Read more

Dinasoedd

Ail-feddwl sut rydym ni’n ‘brandio’ ein dinasoedd ar ôl COVID-19

Posted on 9 Ebrill 2021 by Laura Reynolds

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Laura Reynolds yn canolbwyntio ar oblygiadau posibl COVID-19 ar gyfer sut rydym yn blaenoriaethu ac yn brandio ein dinasoedd, gan edrych yn gyntaf ar yr effaith bosibl ar gydweithio lleol, ac yn ail, ar ailfywiogi gwydnwch amgylcheddol a chymdeithasol posibl. Beth allai oblygiadau pandemig Covid-19 fod ar gyfer datblygu
Read more

Profiad myfyrwyr

Gweithio ar brosiectau go iawn ar gyfer cwmnïau go iawn

Posted on 29 Mawrth 2021 by Carolyn Strong

Yn yr ail o erthygl dwy ran arbennig am ein prosiectau myfyrwyr Marchnata a’r Gymdeithas, siaradodd Dr Carolyn Strong ag israddedigion yr ail flwyddyn am eu profiadau ar y modiwl a’r hyn a ddysgon nhw o greu ymgyrch farchnata ar gyfer Cwmni Jin Gŵyr. Carolyn: Helo bawb, efallai y gallwn ni ddechrau gyda chyflwyniad cyflym?
Read more