Skip to main content

March 2022

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022

Posted on 8 March 2022 by Rachel Ashworth

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022, rydym yn dathlu'r cyfraniad sylweddol y mae menywod yn Ysgol Busnes Caerdydd wedi'i wneud, ac yn parhau i'w wneud, i fywydau menywod ledled y […]

Effaith y pandemig ar amseroedd talu cyflenwyr

Effaith y pandemig ar amseroedd talu cyflenwyr

Posted on 2 March 2022 by Anthony Flynn

Gyda busnesau'n wynebu heriau a risgiau newydd, a yw'r pandemig wedi cael effaith ar amseroedd talu cyflenwyr? Yn ein postiad diweddaraf, mae Anthony Flynn yn archwilio'r effaith y mae'r pandemig […]