Skip to main content

29 January 2021

Mae COVID yn newid ein ffordd o weithio – i bobl anabl hefyd

Mae COVID yn newid ein ffordd o weithio – i bobl anabl hefyd

Posted on 29 January 2021 by Debbie Foster

Yn ein post diweddaraf, mae'r Athro Debbie Foster a Dr Natasha Hirst yn tynnu ar ganfyddiadau eu hymchwil Anabledd Cyfreithiol? i drafod ffyrdd y mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi galluogi cyflogwyr i fod yn fwy cynhwysol i anabledd.