Skip to main content

19 January 2021

Technolegau digidol yng Nghymru

Technolegau digidol yng Nghymru

Posted on 19 January 2021 by Dylan Henderson

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Dylan Henderson yn myfyrio ar ddigwyddiad olaf prosiect Manteisio ar Fand Eang Cyflym Iawn i Fusnesau, a gynhaliwyd ar-lein rhwng 2-3 Rhagfyr 2020. Mae […]