Skip to main content

27 February 2020

Ein gweddnewidiad economi gylchol

Ein gweddnewidiad economi gylchol

Posted on 27 February 2020 by Carolyn Strong

Yn ystod haf 2019, aeth Dr Carolyn Strong a Phwyllgor Strategaeth Ystadau Ysgol Busnes Caerdydd, ati i gynnal prosiect ailwampio tra wahanol. Roeddent am roi bywyd o’r newydd i'n swyddfeydd, […]