Day: 29 Mawrth 2019

Cynulleidfaoedd plant YouTube yn ei chael hi’n anodd adnabod hysbysebion mewn fideos ar ‘ddêts chwarae rhithwir’

Posted on 29 Mawrth 2019 by Rebecca Mardon

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Rebecca Mardon yn trafod y dilemâu moesegol a’r goblygiadau rheoliadol sy’n gysylltiedig â chynulleidfaoedd plant YouTube. Y seren YouTube a enillodd y mwyaf o arian yn 2018 oedd bachgen saith oed o’r enw Ryan. Do, fe enillodd plentyn fwy na’r drwg-enwog Logan Paul, y flogiwr gemau fideo PewDiePie a
Read more