Skip to main content

11 December 2018

Ysgol busnes y gwerth cyhoeddus

Ysgol busnes y gwerth cyhoeddus

Posted on 11 December 2018 by Martin Kitchener

Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn sefydliad eithaf mawr ac ynddo 200 o ysgolheigion a thua 4,000 o fyfyrwyr. Yn ein darn diweddaraf, siaradodd yr Athro Martin Kitchener â staff Your […]