Postiadau blog diweddaraf

Economi digidol

Band eang, cynhyrchiant ac Economi Cymru

Posted on 13 Mai 2019 by Dylan Henderson

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Dylan Henderson yn rhoi blas i ni ar ganfyddiadau ymchwil ei waith ar dechnolegau digidol yng Nghymru wrth i Uned Ymchwil Economi Cymru baratoi i lansio ei Hadroddiad Effaith Economaidd blynyddol ar 22 Mai. Ar gyfer BBaChau, mae mabwysiadu a defnyddio technolegau digidol yn ganolog i gynhyrchiant busnes. Maent
Read more


Iechyd a Lles

Mae Wini’n tynnu’r straen allan o adolygu ac arholiadau

Posted on 8 Mai 2019 by Denise Brereton

Gall cyfnod yr arholiadau fod yn straenus.  Gall rhai lefelau o straen eich helpu i ganolbwyntio. Ond gall gormod ymyrryd â’ch adolygu a’ch ffocws.  Gall fod yn anodd cael hyd i’r cydbwysedd iawn, felly dyma fy awgrymiadau gwych i’ch helpu i lwyddo. 1. Paratowch amserlen a gosod nodau realistig. Allwch chi ddim gwneud y cyfan
Read more

Profiad myfyrwyr

Profiad CUROP yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Posted on 25 Ebrill 2019 by Jonathan Rees

Yn ein post diweddaraf, cawsom sgwrs gyda graddedigion 2018 CUROP, Sioned Murphy a Math Emyr. Clywsom ni’r cyfan ganddynt ynglŷn â menter ymchwil myfyrwyr y Brifysgol a sut rhoddodd eu cyfranogiad gipolwg unigryw iddynt ar Eisteddfod Genedlaethol Cymru. JR: Shwmae i chi’ch dau, mae’n braf cael cwrdd â chi. Tybed a oes modd i chi
Read more

Ymchwil ac arloesedd

Clwstwr Caergrawnt – gwersi am anuniongyrchedd, serendipedd ac agosrwydd ar y daith at arloesed

Posted on 23 Ebrill 2019 by Rick Delbridge

Treuliodd yr Athro Rick Delbridge y Tymor Michaelmas diwethaf fel Cymrawd Gwadd yng Ngholeg Sidney Sussex, Prifysgol Caergrawnt. Yn ei rôl fel Deon Ymchwil, Arloesedd a Menter Prifysgol Caerdydd, roedd gan yr Athro Delbridge y cyfle i weld ecosystem arloesedd rhanbarthol Caergrawnt, neu ‘glwstwr’, a siarad yn agored gyda chroestoriad eang o gyfranogwyr clwstwr. Yma,
Read more