Postiadau blog diweddaraf

Astudiaethau Sefydliadol

Clybiau Coesau Lindsay: sut gall seilwaith cymdeithasol wella clwyfau’n gyflymach

Posted on 30 Mai 2019 by Anna Galazka

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Anna Galazka yn rhannu rhai o ganfyddiadau ei gwaith ymchwil PhD, lle y canolbwyntiodd ar botensial gwaredol partneriaethau rhwng clinigwyr a chleifion ar gyfer ymdrin â gwarth cymdeithasol clwyfau a’r gwarth o ran ‘gwaith budr’ gwella clwyfau. Rydyn ni’n byw yn hirach nawr diolch i ddatblygiadau mewn gofal iechyd.
Read more


Economi digidol

Band eang, cynhyrchiant ac Economi Cymru

Posted on 13 Mai 2019 by Dylan Henderson

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Dylan Henderson yn rhoi blas i ni ar ganfyddiadau ymchwil ei waith ar dechnolegau digidol yng Nghymru wrth i Uned Ymchwil Economi Cymru baratoi i lansio ei Hadroddiad Effaith Economaidd blynyddol ar 22 Mai. Ar gyfer BBaChau, mae mabwysiadu a defnyddio technolegau digidol yn ganolog i gynhyrchiant busnes. Maent
Read more

Iechyd a Lles

Mae Wini’n tynnu’r straen allan o adolygu ac arholiadau

Posted on 8 Mai 2019 by Denise Brereton

Gall cyfnod yr arholiadau fod yn straenus.  Gall rhai lefelau o straen eich helpu i ganolbwyntio. Ond gall gormod ymyrryd â’ch adolygu a’ch ffocws.  Gall fod yn anodd cael hyd i’r cydbwysedd iawn, felly dyma fy awgrymiadau gwych i’ch helpu i lwyddo. 1. Paratowch amserlen a gosod nodau realistig. Allwch chi ddim gwneud y cyfan
Read more

Profiad myfyrwyr

Profiad CUROP yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Posted on 25 Ebrill 2019 by Jonathan Rees

Yn ein post diweddaraf, cawsom sgwrs gyda graddedigion 2018 CUROP, Sioned Murphy a Math Emyr. Clywsom ni’r cyfan ganddynt ynglŷn â menter ymchwil myfyrwyr y Brifysgol a sut rhoddodd eu cyfranogiad gipolwg unigryw iddynt ar Eisteddfod Genedlaethol Cymru. JR: Shwmae i chi’ch dau, mae’n braf cael cwrdd â chi. Tybed a oes modd i chi
Read more