Postiadau blog diweddaraf

Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau

Pum peth ddysgwyd gennym am y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau yn Sector Cyhoeddus y Deyrnas Unedig

Posted on 27 Tachwedd 2019 by Melanie Jones

Yn ein postiad diweddaraf, mae’r Athro Melanie Jones a Dr Ezgi Kaya yn rhannu rhai o ganfyddiadau eu prosiect ar gyfer Office of Manpower Economics (OME), a fu’n archwilio’r bwlch cyflogau rhwng y rhywiau yn sector cyhoeddus y Deyrnas Unedig. 1. Mae’r anghydraddoldeb yn debyg ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat. Er bod y
Read more


Economi DU

Sicrhewch fod cyfalaf yn gweithio i ni!

Posted on 5 Tachwedd 2019 by Jonathan Preminger

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Jonathan Preminger a Dr Guy Major yn gwneud cynnig ar gyfer y byd go iawn i drawsnewid yr economi’n raddol. Maen nhw’n dadlau bod perchnogaeth gweithwyr yn hanfodol ar gyfer democratiaeth economaidd, mewn hinsawdd lle gall cwmnïau a reolir gan weithwyr ei chael hi’n anodd codi’r arian sydd ei
Read more

Economi digidol

Trawsnewid digidol a goblygiadau hyn i fusnesau a pholisïau

Posted on 4 Tachwedd 2019 by Dylan Henderson

Yn ein blog diweddaraf, mae Dr Dylan Henderson yn amlinellu gwaith ymchwil Ysgol Busnes Caerdydd ar bresenoldeb cynyddol technolegau digidol ym myd busnes, polisi a’r gymdeithas yn ehangach. Dywedir bod deall y syniad o ‘drawsnewid digidol’ yn fwyfwy hanfodol i werthfawrogi sut mae busnesau bach a modern yn gweithredu, a sut y gellir eu helpu
Read more

Llywodraethu

Mae’r gwrthymosodiad yn erbyn Facebook yn cryfhau

Posted on 31 Hydref 2019 by Leighton Andrews

Yn ein darn diweddaraf, mae’r Athro Leighton Andrews yn ystyried yr heriau sy’n wynebu rheoleiddwyr a gwleidyddion yn wyneb grym ariannol a chymdeithasol Facebook. Yn ddiweddar cymerodd Mark Zuckerberg, arweinydd Facebook y cam anarferol o ymweld â deddfwyr yn Washington, gan gynnwys yr Arlywydd Donald Trump yn y Tŷ Gwyn. Y rheswm? Mae is-bwyllgor gwrth-gystadlu (anti-trust)
Read more