Postiadau blog diweddaraf

Rheolaeth Ryngwladol

Sut mae chwilio am gytgord yn dylanwadu ar ffyrdd alltudion o reoli yng nghorfforaethau amlwladol Tsieina?

Posted on 9 Medi 2019 by Muhao Du

Yn ein darn diweddaraf, mae ymchwilydd PhD Muhao Du yn amlinellu uchelgeisiau ei ymchwil ddoethurol i ddulliau rheoli alltudion o Tsieina. Mae’r darn wedi’i seilio ar boster yr enillodd wobr amdano ar ôl ei gyflwyno yng Nghynhadledd Ôl-raddedigion Ymchwil Cymru (y gynhadledd gyntaf o’i bath) fis Mehefin 2019. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar gyfnodau
Read more


Gweithgynhyrchu

Trawsnewid cadwyni cyflenwi trwy argraffu 3D

Posted on 2 Medi 2019 by Katy Huckle

Yn ein post diweddaraf, mae Katy Alice Huckle, Ryan Iwanski, Giovanni Colantario a Heath Jeffries yn archwilio effaith argraffu 3D ar y diwydiant gweithgynhyrchu. Rydym eisoes yn gwybod bod argraffu 3D yn drobwynt sylweddol. Yn ogystal â galluogi creu cynhyrchion nad oeddent yn gallu cael eu gwneud o’r blaen a hynny mewn ychydig oriau, mae
Read more

Pensiynau

‘Now you see it, now you don’t’ — A oes diffyg yng nghronfa bensiwn y Brifysgol go iawn?

Posted on 21 Awst 2019 by Woon Wong

Yn ein blog diweddaraf, mae Dr Woon Wong yn dadlau bod cyfradd y gostyngiad a ddefnyddir ar hyn o bryd i bennu gwerth rhwymedigaethau Cynllun Pensiwn y Prifysgolion yn rhy isel, a bod y streic fwyaf ym maes addysg uwch yn hanes Prydain a ffurfio’r Panel Arbenigol ar y Cyd yn dilyn hyn yn helpu
Read more

Diwydiannau creadigol

Ydy diwydiant teledu y DU yn wynebu argyfwng o ran sgiliau a hyfforddiant?

Posted on 7 Awst 2019 by James Davies

Yn ein blog diweddaraf, James Davies sy’n amlinellu’r heriau o ran gweithwyr a sgiliau sy’n wynebu diwydiant teledu y DU. Mae ei gyhoeddiad yn seiliedig ar ei gyflwyniad arobryn a roddodd yng Nghynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig Cymru ym mis Mehefin 2019, sef y tro cyntaf i’r gynhadledd gael ei chynnal. Newid yw’r unig beth cyson Gellir
Read more