Postiadau blog diweddaraf

Economi digidol

Cymru yn yr Economi Ddigidol: Tystiolaeth sy’n dod i’r Amlwg ar Bwysigrwydd Lle

Posted on 14 Chwefror 2019 by Professor Calvin Jones

Yn ein herthygl ddiweddaraf, mae’r Athro Calvin Jones yn trafod rhai o’r canfyddiadau o Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2018. Mae’r rhan fwyaf ohonom ni’n gwybod y bydd cynnydd technolegol yn arwain at newidiadau sylweddol yn y ffyrdd y caiff economïau eu trefnu, ac y bydd y newidiadau hyn yn creu ‘enillwyr a chollwyr’ ar draws gwahanol
Read more


Polisi

Cymru a Llafur

Posted on 5 Chwefror 2019 by Jonathan Rees

Dyma’r Athro Leighton Andrews a’r Athro Calvin Jones yn trafod llwyfan ymgyrchu Prif Weinidog newydd Cymru o ‘Sosialaeth yr 21ain Ganrif ’ a’i botensial i newid Cymru a’i heconomi. Gan gymryd i ystyriaeth yr economi sylfaenol, caffael, trafnidiaeth, materion amgylcheddol, tai, adeiladu, datganoli ac, wrth gwrs, Brexit, mae eu trafodaeth yn mynd i’r afael â
Read more

Entrepreneuriaeth

Agwedd gymdeithasol mentergarwch

Posted on 21 Ionawr 2019 by Yaina Samuels

Yn rhifyn diweddaraf ei log ar y we, mae Yaina Samuels yn sôn am ei blwyddyn gyntaf yn un o Fentergarwyr Preswyl Ysgol Busnes Caerdydd, lle mae hi wedi ysgogi’r to nesaf o arweinyddion busnes cymdeithasol. Dechreuodd hyn pan rois i gyflwyniad am gamddefnyddio cyffuriau a NuHi Training gerbron dosbarth o fyfyrwyr cwrs MSc Strategaethau
Read more

Iechyd a Lles

Blwyddyn Newydd, yr un hen Winnie

Posted on 14 Ionawr 2019 by Denise Brereton

Yn rhifyn cyntaf 2019 ei log ar we, mae Denise Brereton yn disgrifio’r effaith fuddiol ar ei gwaith yn ymgynghorydd cynorthwyo myfyrwyr yn Ysgol Busnes Caerdydd ar ôl cofrestru’n wirfoddolwr i elusen Pets as Therapy. Dyma Winnie. Mae hi’n ast ddwy flwydd oed – hanner Shih Tzu a’r gweddill yn anhysbys er bod ei pherchennog,
Read more