Day: 11 Rhagfyr 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Rhagfyr 2017

Posted on 11 Rhagfyr 2017 by Mark Williams

Nodwyd y cynnydd calonogol yng ngham un y trafodaethau ymadael parthed materion sy’n bwysig i brifysgolion. Roedd y rhain yn cynnwys sicrhau hawliau preswylio dinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU, a’r ffaith y bydd y DU yn gallu parhau i gymryd rhan yn rhaglenni presennol yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys Horizon 2020 ac
Read more


Dathlu pen-blwydd Medicentre Caerdydd yn 25 oed

Posted on 11 Rhagfyr 2017 by

Wrth i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol gyrraedd 70 oed, mae llawer o sôn am sut gall arloesedd drawsnewid bywydau cleifion. Fis Gorffennaf nesaf, bydd Cymru fel cenedl yn dathlu gwaddol Aneurin Bevan drwy edrych ymlaen at dechnegau a thechnolegau newydd i gynnal y GIG drwy’r 21ain ganrif. Yn ddiweddar, es i i ddathliad pen-blwydd arall –
Read more