schizophrenia


Jeremy Hall

Posted on 10 Mehefin 2019 by Professor Jeremy Hall

Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Dylanwadodd dau beth arnaf. Y peth cyntaf oedd diddordeb dwys yn yr ymennydd. Yr ail oedd yr angen amlwg am wella triniaethau ar gyfer pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. Hefyd, roeddwn yn sicr mai’r maes meddygol hwn fyddai’n newid fwyaf yn ystod
Read moreMINDDS – rhwydwaith holl-Ewropeaidd ar gyfer ymchwil Anhwylderau Niwroddatblygiadol

Posted on 9 Hydref 2017 by Professor Adrian Harwood

Pan fyddwn yn sôn am ‘anhwylderau niwroddatblygiadol’ (NDD), rydym yn cyfeirio at ystod o gyflyrau iechyd meddwl a unir gan fioleg orfyffryddiadol sy’n deillio o ddatblygiad ymenyddol amharedig.  Dim ond trwy gydweithredu rhyngwladol ac ennill dealltwriaeth ddyfnach o’r hyn sy’n achosi NDD y gallwn obeithio datblygu triniaethau effeithiol i reoli – ac ryw ddydd atal
Read more