Skip to main content
James Wallace

James Wallace


Postiadau blog diweddaraf

Pam mae’n bosibl nad yw cael sgwrs am iechyd meddwl yn y man gwaith mor syml

Pam mae’n bosibl nad yw cael sgwrs am iechyd meddwl yn y man gwaith mor syml

Postiwyd ar 24 Hydref 2018 gan James Wallace

 James Wallace , Ymchwilydd PhD Ymddangosodd yr erthygl hon am y tro cyntaf yn The Conversation ar 10 Hydref 2018 I lawer o bobl sy'n profi anawsterau iechyd meddwl, gall […]