Day: 06/17/2020

Cefndiroedd rhithwir Zoom

Posted on 17 June 2020 by Rob S

Mae Prifysgol Caerdydd wedi tanysgrifio am becyn llawn Zoom ar gyfer sgwrsio fideo, sy’n golygu nad oes terfyn amser i’n myfyrwyr a’n staff. Perffaith ar gyfer gwaith grŵp, cyfarfodydd ar-lein (hyd at 300 o bobl yn cymryd rhan) neu gymdeithasu! Gallwch lawrlwytho’r delweddau hyn gan Lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd i’w defnyddio fel cefndiroedd rhithwir Zoom. Yn
Read more