Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Day: 21 May 2021

COVID-19 yn taflu goleuni newydd ar drais a sut i’w atal.

COVID-19 yn taflu goleuni newydd ar drais a sut i’w atal.

Posted on 21 May 2021 by Peter Rawlinson

Yn ei astudiaethau PhD yn yr 1980au, parodd Jonathan Shepherd ddata'r heddlu â chofnodion adran achosion brys ysbytai o bobl a anafwyd mewn trais. Yn frawychus, ni chynrychiolwyd tri chwarter […]