Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Day: 13 December 2018

Effeithiau Cyfergyd mewn Chwaraeon

Effeithiau Cyfergyd mewn Chwaraeon

Posted on 13 December 2018 by Peter Theobald

Mae anaf i'r pen drwy chwaraeon yn datblygu i fod yn her gymdeithasol gynyddol amlwg.  Mae effaith cyfergyd, neu 'anaf ysgafn trawmatig i'r ymennydd' (MTBI) bellach yn rhywbeth y clywir […]