Skip to main content

13 December 2018

Effeithiau Cyfergyd mewn Chwaraeon

Effeithiau Cyfergyd mewn Chwaraeon

Posted on 13 December 2018 by Peter Theobald

Mae anaf i'r pen drwy chwaraeon yn datblygu i fod yn her gymdeithasol gynyddol amlwg.  Mae effaith cyfergyd, neu 'anaf ysgafn trawmatig i'r ymennydd' (MTBI) bellach yn rhywbeth y clywir […]