English Language Assistant

LingoMap:Career plans, skills and employment

Posted on 3 July 2017 by Sarah Gregory

My final LingoMap blog! As an undergraduate, it can be scary to think about leaving the student days behind. Student life is great, it has given me a huge amount of freedom, independence and courage, without which I would not have been able to fly the nest and live abroad! The saying goes however, that
Read more


LingoMap: School and College life

Posted on 3 July 2017 by Sarah Gregory

Finally I am back with another LingoMap blog! I hope you have enjoyed reading about my year abroad journey so far! For this blog I am focusing on school and college life in Spain. The first thing I will say about school life in Spain is that it is extremely different to school life in
Read more


Québec, am y tro olaf…

Posted on 19 May 2017 by Elin Arfon

Salut, Dyma fy mlog olaf wrth imi ddod i ddiwedd fy nghyfnod fel monitrice d’anglais yn Polyvalente Saint-François, Beauceville (Québec). Fodd bynnag, mi fyddaf yn aros yma dros yr haf er mwyn teithio a pharhau i ymarfer fy Ffrangeg. Dwi’n caru Québec a dydw i ddim eisiau gadael! Felly, cyn imi eich gadael chi, dyma
Read more


Québec: Diwrnodau Cenedlaethol

Posted on 18 May 2017 by Elin Arfon

Bonjour eto, Y thema y tro hwn : diwrnodau cenedlaethol.  Rhaid egluro rhywbeth cyn mynd ati i sôn am y thema hon. Y mae Québec yn wahanol iawn i weddill Canada. Yn gyntaf, Ffrangeg yw iaith y dalaith. Yn ail, y mae eu hanes yn wahanol i weddill Canada sy’n golygu pan geir diwrnodau cenedlaethol,
Read more


Québec: Teithio a Chludiant

Posted on 17 May 2017 by Elin Arfon

Bonjour o Québec, C’est Elin! Blog mis Mawrth oedd hwn i fod ond rhaid imi gyfaddef, yr oedd mis Mawrth yn brysur iawn imi, a’r rheswm pennaf am hynny oedd oherwydd imi DEITHIO llawer! Felly maddeuwch imi, teitl y blog sydd wedi achosi imi fod yn hwyr yn ei ysgrifennu. Dyma’r ffyrdd yr ydym ni’n
Read more


Québec: Bwyd a Diod

Posted on 23 January 2017 by Elin Arfon

Yn gyffredinol, tebyg iawn yw’r bwyd yn Québec i’r bwyd a gawn ni adref yng Nghymru, bwyd traddodiadol tatws a chig i fwyd tramor sushi a chyri. Ond mae yna tri pheth  sy’n angenrheidiol, hanfodol, hynod bwysig sôn amdanynt: maple syrup, Tim Hortons a poutine.   Maple Syrup Mae yna ddiwydiant enfawr maple yma yn
Read more


Québec: Technoleg a Chyfryngau Cymdeithasol

Posted on 23 January 2017 by Elin Arfon

Felly, dyma gynnig cyntaf ar flogio…a’r teitl…technoleg a chyfryngau cymdeithasol. Gyda llaw, dwi yn Québec, Canada ar fy mlwyddyn dramor yn dysgu mewn ysgol uwchradd, ac ydy, mae hi’n oer iawn iawn yma!! Ta waeth, yn ôl at y pwnc dan sylw. Nid oes fawr ddim yn wahanol o ran technoleg a chyfryngau cymdeithasol. Mae fy
Read more