Elin Arfon

Elin Arfon

I am an English Language Assistant for the British Council at Polyvalente Saint-François in Beauceville, Québec. This means that I aid with the teaching of English at a secondary school with pupils ranging from 12 years old to 17 years old. My activities consist of conversation classes and discussing British culture as well as current affairs; no class is the same! As this is my third year abroad, I am in Québec to improve my French and to learn about the Quebecois cultures which is proving to be an enriching experience.


Latest posts

Québec, am y tro olaf…

Posted on 19 May 2017 by Elin Arfon

Salut, Dyma fy mlog olaf wrth imi ddod i ddiwedd fy nghyfnod fel monitrice d’anglais yn Polyvalente Saint-François, Beauceville (Québec). Fodd bynnag, mi fyddaf yn aros yma dros yr haf er mwyn teithio a pharhau i ymarfer fy Ffrangeg. Dwi’n caru Québec a dydw i ddim eisiau gadael! Felly, cyn imi eich gadael chi, dyma
Read more


Québec: Diwrnodau Cenedlaethol

Posted on 18 May 2017 by Elin Arfon

Bonjour eto, Y thema y tro hwn : diwrnodau cenedlaethol.  Rhaid egluro rhywbeth cyn mynd ati i sôn am y thema hon. Y mae Québec yn wahanol iawn i weddill Canada. Yn gyntaf, Ffrangeg yw iaith y dalaith. Yn ail, y mae eu hanes yn wahanol i weddill Canada sy’n golygu pan geir diwrnodau cenedlaethol,
Read more


Québec: Teithio a Chludiant

Posted on 17 May 2017 by Elin Arfon

Bonjour o Québec, C’est Elin! Blog mis Mawrth oedd hwn i fod ond rhaid imi gyfaddef, yr oedd mis Mawrth yn brysur iawn imi, a’r rheswm pennaf am hynny oedd oherwydd imi DEITHIO llawer! Felly maddeuwch imi, teitl y blog sydd wedi achosi imi fod yn hwyr yn ei ysgrifennu. Dyma’r ffyrdd yr ydym ni’n
Read more


Québec: Bwyd a Diod

Posted on 23 January 2017 by Elin Arfon

Yn gyffredinol, tebyg iawn yw’r bwyd yn Québec i’r bwyd a gawn ni adref yng Nghymru, bwyd traddodiadol tatws a chig i fwyd tramor sushi a chyri. Ond mae yna tri pheth  sy’n angenrheidiol, hanfodol, hynod bwysig sôn amdanynt: maple syrup, Tim Hortons a poutine.   Maple Syrup Mae yna ddiwydiant enfawr maple yma yn
Read more


Québec: Technoleg a Chyfryngau Cymdeithasol

Posted on 23 January 2017 by Elin Arfon

Felly, dyma gynnig cyntaf ar flogio…a’r teitl…technoleg a chyfryngau cymdeithasol. Gyda llaw, dwi yn Québec, Canada ar fy mlwyddyn dramor yn dysgu mewn ysgol uwchradd, ac ydy, mae hi’n oer iawn iawn yma!! Ta waeth, yn ôl at y pwnc dan sylw. Nid oes fawr ddim yn wahanol o ran technoleg a chyfryngau cymdeithasol. Mae fy
Read more