Elin Jones

Elin Jones

Cymraes yn astudio Cerdd ac Almaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd, ar flwyddyn Erasmus yn Berlin


Latest posts

Diwedd Semester 1

Posted on 23 February 2015 by Elin Jones

Unwaith eto mae amser wedi hedfan heb i mi sylweddoli! Erbyn hyn dwi adra yn mwynhau 6 wythnos o wiliau cyn dychwelyd i Berlin am yr 2il Semester ar ddechrau mis Ebrill. Ers y blog diwethaf dwi wedi cael lot o brofiadau gwych a dwi’n teimlo fy mod i’n dechrau dod i adnabod Berlin a’r
Read more


Ich liebe Berlin

Posted on 7 December 2014 by Elin Jones

  Fy enw i ydi Elin Jones, a dwi’n astudio Almaeneg a Cherddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Fel rhan o fy nghwrs mae hi’n orfodol i fi dreulio blwyddyn yn yr Almaen yn gwella fy iaith. Mae hi’n fis Rhagfyr! Sy’n golygu fy mod i’n byw yn Prenzlauer Berg, yn Nwyrain Berlin ers dros 2 fis
Read more