Lorna Prichard

Lorna Prichard


Postiadau blog diweddaraf

Gweithwyr llawrydd creadigol: nid mater chwerthin

Posted on 16 Gorffennaf 2019 by Lorna Prichard

Yn ein cyhoeddiad diweddaraf, Lorna Prichard, y digrifwr a’r cyn-newyddiadurwr, sy’n siarad am fanteision ac anfanteision gwaith llawrydd creadigol yn dilyn digwyddiad diweddar a gynhaliwyd gan Dîm Addysg Weithredol Ysgol Busnes Caerdydd a Chaerdydd Creadigol yng nghlwb Glee, Caerdydd. Yn ddiweddar, roedd yn bleser gen i gael fy ngwahodd i wneud set yng nghlwb Glee
Read more