Skip to main content

8 September 2021

O Aseiniad i Benodiad

O Aseiniad i Benodiad

Posted on 8 September 2021 by Julie Sharmin Akter

Yn ein post diweddaraf, yr ymgeisydd PhD Julie Sharmin Akter sy'n rhannu hac gyrfa a allai ei gwneud yn haws cael swydd ar ôl gadael y brifysgol.