Skip to main content

29 March 2021

Gweithio ar brosiectau go iawn ar gyfer cwmnïau go iawn

Gweithio ar brosiectau go iawn ar gyfer cwmnïau go iawn

Posted on 29 March 2021 by Carolyn Strong

Yn yr ail o erthygl dwy ran arbennig am ein prosiectau myfyrwyr Marchnata a’r Gymdeithas, siaradodd Dr Carolyn Strong ag israddedigion yr ail flwyddyn am eu profiadau ar y modiwl a'r hyn a ddysgon nhw o greu ymgyrch farchnata ar gyfer Cwmni Jin Gŵyr.