Day: 30 Ebrill 2020

Pêl-droed, ond nid yn ei ffurf cyfarwydd

Posted on 30 Ebrill 2020 by Anthony Samuel

Ers bron tair blynedd, rwy’n gweithio gyda Forest Green Rovers (FGR), y clwb pêl-droed gwyrddaf yn y byd, i ganfod a yw eu trawsffurfiad gwyrdd yn cael effaith ar gredoau, ymgysylltiad ac ymddygiad y rhai sy’n gysylltiedig â’r clwb. Fel rhan o’r prosiect rwyf wedi cynnal grwpiau ffocws gyda chefnogwyr pêl-droed a thrigolion Forest Green
Read more