Gemma Stacey-Emile

Gemma Stacey-Emile

Lecturer: Mental Health, Learning Disabilities and Psychosocial Care


Postiadau blog diweddaraf

Codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn y gymuned

Posted on 6 Hydref 2016 by Gemma Stacey-Emile

Cynhelir yr ail ddigwyddiad Iechyd Meddwl a Lles y mis hwn yn y Pafiliwn, Gerddi Grange, yn Grangetown, Caerdydd.  Mae’r gwaith hwn yn rhan o brosiect ymgysylltu blaenllaw y Porth Cymunedol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ei nod penodol yw codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl yn yr ardal amrywiol hon yng nghanol y ddinas, a chefnogi
Read more