Dr Alexandra Hillman

Dr Alexandra Hillman

Research Associate


Postiadau blog diweddaraf

Byw’n dda gyda dementia

Posted on 30 Mawrth 2017 by Dr Alexandra Hillman

Mae dementia’n derm sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o wahanol gyflyrau, ac mae pob person â dementia’n cael profiad gwahanol o’r salwch a’r heriau cysylltiedig. Er nad oes gennym ddull o atal neu drin dementia hyd yma, mae darganfod ffyrdd o barhau i gael bywyd da gyda dementia yn bwysig i unigolion a’u teuluoedd, ac mae
Read more