Day: 14 Mawrth 2017

Taith ysgytiog y gofalwr

Posted on 14 Mawrth 2017 by George Drummond

George Drummond yn trafod bywyd fel gofalwr, strategaethau ymdopi a datrysiad gofal arloesol. Mae o ddeutu 670,000 o bobl yn gofalu am ddioddefwyr dementia yn y DU, yn aml aelodau agos o’r teulu sy’n awyddus iawn i wneud mwy ond sy’n teimlo’n ddiymadferth wrth wylio eu hanwylyd yn colli ei hunaniaeth yn raddol ac yn
Read more