Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Seminar Polisi Addysg Uwch Lloegr-Sweden-yr Alban

Fe es i’r digwyddiad hwn, a drefnwyd gan Sefydliad Arweinyddiaeth Addysg Uwch (yr LFHE), ym Mhrifysgol Caeredin. Mae’r seminar yn fforwm i Is-Gangellorion ac uwchreolwyr addysg uwch o’r DU a Sweden drafod ac ymchwilio i faterion polisi sydd neu a fydd yn effeithio ar y sector. Os oes gennych chi ddiddordeb, cewch weld y rhaglen ar wefan yr LFHE.