Day: 9 Gorffennaf 2016

Iechyd meddwl, anableddau dysgu a gofal cymdeithasol: gwarchod hawliau dynol yn y cyfnod argyfyngus o doriadau llym sydd ohoni

Posted on 9 Gorffennaf 2016 by Julie Doughty

Trefnwyd y gynhadledd hon, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar 24 Mehefin, ar y cyd rhwng y Ganolfan Cyfraith Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl â salwch meddwl difrifol a’u gofalwyr. Y nod oedd dod â defnyddwyr y gwasanaeth, gofalwyr, llunwyr polisïau, ymarferwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, cyfreithwyr
Read more