Day: Ionawr 3, 2019

Qioptiq – stori llwyddiant KTP

Posted on 3 Ionawr 2019 by Laura Kendrick

Mae arbenigedd Prifysgol Caerdydd wedi helpu cwmni Qioptiq o ogledd Cymru i ennill cytundeb amddiffyn gwerth £82m, gan greu a diogelu swyddi. Mae arbenigwyr o Ysgol Busnes Caerdydd wedi treulio dwy flynedd yn datblygu cyfarpar i wella gweithrediadau rhagfynegi stocrestrau Qioptiq, sydd wedi’i leoli yn Ninbych. Roedd yr astudiaeth yn bosibl o ganlyniad i Bartneriaeth
Read more