[for English, please click here.]

Croeso i gartref ar-lein Cyfres Seminarau Ymchwil y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu. Defnyddiwch y ddewislen uchod i weld y gwahanol adrannau.


Mae ein seminarau ymchwil yn agored i bawb – israddedigion, ôl-raddedigion, staff ledled y Brifysgol, ymwelwyr, gwesteion o brifysgolion eraill, pobl sydd erioed wedi bod mewn prifysgol o’r blaen… os oes diddordeb gennych yn y drafodaeth, dewch draw ar bob cyfrif!

Yn ystod semester, cynhelir y seminarau bob dydd Mercher rhwng 12.10 ac 1 o’r gloch yn Ystafell 3.62, Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd (rhif 16 ar y map: http://www.caerdydd.ac.uk/locations/maps/index.html). Ym mhob seminar, bydd y siaradwr yn gwneud cyflwyniad tua 35 munud o hyd, a bydd cyfle i ofyn cwestiynau am tua chwarter awr wedi hynny.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y seminarau cyn bo hir.