[for English, please click here.]

Croeso i gartref ar-lein Cyfres Seminarau Ymchwil y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu. Defnyddiwch y ddewislen uchod i weld y gwahanol adrannau.


Mae ein seminarau ymchwil yn agored i bawb – israddedigion, ôl-raddedigion, staff ledled y Brifysgol, ymwelwyr, gwesteion o brifysgolion eraill, pobl sydd erioed wedi bod mewn prifysgol o’r blaen… os oes diddordeb gennych yn y drafodaeth, dewch draw ar bob cyfrif!

Yn ystod semester, cynhelir y seminarau bob dydd Mercher rhwng 13:00 ac 14:00. Mae’r seminarau yn cymrud rhan arlein. I derbyn manylion am ymuno’r seminar, anfonwch e-bost i Sean Roberts (RobertsS55@cardiff.ac.uk). Ym mhob seminar, bydd y siaradwr yn gwneud cyflwyniad tua 35 munud o hyd, a bydd cyfle i ofyn cwestiynau am tua chwarter awr wedi hynny.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y seminarau cyn bo hir.